Chcem informovať

Informácie a vedomosti menia svet. Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť?
Všimli ste si niečo, o čom by sme mali vedieť?