Ako využiť ekologické stavebné materiály na báze odpadu?

Hovorí sa, že odpad jedného človeka je pokladom pre druhého. V oblasti odpadového hospodárstva je to takmer vždy pravda. Odpad nepredstavuje len environmentálny problém, ale aj hospodársku stratu. Európania vyprodukujú v priemere 481 kilogramov komunálneho odpadu za rok. Rastúci podiel z tohto množstva odpadu sa recykluje a kompostuje, a čoraz menší podiel sa posiela na skládky. Tak, ako môžeme z biologického odpadu získať kvalitnú pôdu na pestovanie potravín, môžeme z rôzneho odpadu získať vzácny stavebný materiál pre náš domov ći záhradu. Odpad tak nemusí znamenať úplný koniec, ale môže sa stať začiatkom nového životného cyklu. Pri náhrade betónu na stavbe si tak dnes viete vybrať medzi prírodným alebo ekologickým riešením. 

Ktoré materiály dokážete na stavbe využiť?  

Drevo

Obyčajné staré drevo si stále zachováva mnoho výhod oproti priemyselným stavebným materiálom, ako je betón alebo oceľ. Stromy nielen absorbujú CO2 počas rastu, ale takisto vyžadujú oveľa menej energeticky náročné metódy na spracovanie a výrobu stavebných prvkov. Správne obhospodarované lesy sú tiež obnoviteľné a môžu zabezpečiť biotopy biodiverzity.

Bambus

Bambus sa môže zdať ako trendový, no v skutočnosti je v niektorých regiónoch sveta už tisícročia známym stavebným materiálom. To, čo  robí z bambusu taký sľubný stavebný materiál pre moderné budovy, je jeho kombinácia pevnosti v ťahu, nízkej hmotnosti a rýchlo rastúcej obnoviteľnej prírody. Bambus, ktorý sa používa na zarámovanie budov a prístreškov, môže nahradiť drahé a ťažké dovážané materiály. Ponúka alternatívu k betónovej a výplňovej stavbe najmä v ťažko prístupných oblastiach, napríklad pri obnove po katastrofe a v oblastiach s nízkymi príjmami a s ťažkým prístupom k prírodným zdrojom.

 

Balíky slamy

Skôr, ako sa začnete spoliehať na nový výskum a technológie, stavba balíkov slamy sa opäť vracia do čias, keď boli domy stavané z prírodných, miestne sa vyskytujúcich materiálov. Balíky slamy sa používajú na vytvorenie stien domu vo vnútri rámu, ktoré nahrádzajú iné stavebné materiály, ako sú betón, drevo, sadra, omietka, laminát alebo kameň. Ak sú balíky slamy riadne uzavreté, prirodzene poskytujú veľmi vysokú úroveň izolácie pre horúce alebo studené podnebie. Balíky slamy sú nielen dostupné, ale aj udržateľné, pretože slama je rýchlo obnoviteľný zdroj.

Trávo “betón”

Ako už názov napovedá, ide o spôsob kladenia betónových podláh, chodníkov a príjazdových ciest cez otvorené vzory, ktoré umožňujú rast trávy alebo iných rastlín. Aj keď to prináša výhodu celkového zníženia spotreby betónu, je tu aj ďalšia dôležitá výhoda – zlepšená absorpcia dažďovej vody a odvodnenie.

Stláčaná zem

Čo je prirodzenejšie ako špina pod nohami? V skutočnosti môžu byť steny, ktoré majú podobný pocit ako betón, vytvorené z vtlačenej zeme veľmi natesno v drevenom ráme. Táto technológia, ktorú ľudská civilizácia používa už tisíce rokov, dokáže aj veľmi dlho pretrvať. Moderné budovy z tejto zeme môžu byť ešte bezpečnejšie, ak sa použijú výstuže alebo bambusy. Práve mechanické tlmiče znížia množstvo práce potrebnej na vytvorenie takýchto pevných stlačených stien.

Konopný “betón”

 je presne to, ako to znie – betónový materiál vytvorený z drevnatých vnútorných vlákien technického konope. Konopné vlákna sú zviazané vápnom a vytvárajú betónové tvary, ktoré sú silné a ľahké. Bloky HempCrete sú superľahké, čo tiež môže dramaticky znížiť energiu použitú na prepravu blokov. Aj samotné konope je rýchlo rastúci a obnoviteľný zdroj.

Mycélium

Mycélium je zaujímavý futuristický stavebný materiál, ktorý je skutočne úplne prirodzený – pozostáva z koreňovej štruktúry hríbov a húb. Mycélium môže byť rozvinuté, aby vyrástlo okolo kompozitu z iných prírodných materiálov, ako je napríklad rozomletá slama. Mycélium sa takisto môže vyskytovať vo formách,. Jednoducho sa na vzduchu usuší, aby sa vytvorili ľahké a silné tehly alebo rôzne iné tvary.

Ferrock

Ferrock je nový materiál, ktorý sa práve skúma. Využíva recyklované materiály vrátane oceľového prachu z oceliarskeho priemyslu, na vytvorenie betónového stavebného materiálu, ktorý je ešte pevnejší ako betón. Tento jedinečný materiál navyše absorbuje a zachytáva oxid uhličitý ako súčasť procesu sušenia a kalenia Vďaka tomuto procesu obsahuje nielen menej CO2 ako betón, ale je aj neutrálny z hľadiska uhlíkovej stopy.

AshCrete

AshCrete je ďalšia alternatíva, ktorá používa popolček namiesto tradičného cementu. Použitím popolčeka, vedľajšieho produktu spaľovania uhlia, možno 97 percent tradičných komponentov v betóne nahradiť recyklovaným materiálom.

 

Kôra stromov

Kôra stromov sa dá využiť pre rôzne obklady. Kôra je neuveriteľne  trvácna , udržateľná a nádherná alternatíva k iným výrobkom z dreva. Nie je novinkou, že hlavnou funkciou kôry je ochrana stromov pred ohňom, hmyzom a inými prvkami. Práve preto je to skutočne ideálny materiál na ochranu našich domovov. Ťažobné spoločnosti zvyčajne odhadzujú kôru, no vy tento prírodný materiál môžete obnoviť! 

 

Recyklovaný plast

Namiesto ťažby a mletia nových komponentov vedci vytvárajú betón, ktorý obsahuje recyklované plasty a odpadky. Tie nielen že znižujú emisie skleníkových plynov, ale takisto znižujú hmotnosť a poskytujú nové využitie plastového odpadu zo skládok.

Drevobetón

Drevobetón je zaujímavý stavebný materiál vyrobený z pilín a betónu zmiešaných dohromady. Pretože je ľahší ako betón, znižuje emisie z dopravy.  Piliny opätovne využívajú odpadový produkt a nahrádzajú niektoré energeticky náročné komponenty tradičného betónu. Drevený betón môže byť formovaný do tradičných tvarov, ako sú bloky, tehly a dlaždice.

Tagy

Hospodárstvo a ekonomika
Návody
Staviteľstvo a architektúra

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako vytvoriť obľúbený park v meste alebo obci?

Žijete v obci so staršou komunitou? Alebo potrebujete zabezpečiť potreby oboch týchto skupín?  Sledujte svoju komunitu a zhodnoťte, aké potreby v parkoch sú aktuálne nedostatočne zabezpečené. Aké aktivity a spoločenské príležitosti sa členom vašej komunity javia ako najdôležitejšie? Táto otázka vám umožňuje určiť, aké funkčné a dizajnové prvky musí váš park obsahovať.