Čo budete potrebovať?

 1. Veľkú nádobu, ktorú naplníte vodou
 2. Kamene a štrk
 3. Rastliny ktoré sú menšie a vhodné do jazierka
 4. Voliteľné: vložka do jazierka/silikón
 5. Doska z dreva 15 cm široká x 1,4 m dlhá x 1,5 – 1,8 cm hrubá
 6. Ceruzka a páska
 7. Pílka
 8. Pás vodotesnej gumy
 9. Vŕtačka
 10. Špeciálny vrták na vytvorenie otvorov 3,2 cm (ak je dostupný)
 11. Rebrík
 12. Skrutky

Ako vytvoriť jazierko?

1

Použite veľkú nádobu Môže to byť staré umývadlo, väčší lavór, ba aj sud, no musí byť dostatočne silný na to, aby vydržal tlak vonkajšieho prostredia, najmä mrazy.

Je možné aj použiť aj niečo, čo nie je vodotesné, ale je dostatočne pevné, ako napríklad veľký kvetináč. No musíte sa uistiť, že nebude pretekať. Ak použijete kvetináč, môžete ho vyplniť podložkou do jazierka.

2

Vložte nádobu na vami vybrané miesto ešte predtým ako bude naplnená vodou

Akonáhle bude plná vody, bude ťažké s ňou pohnúť. Ideálne ju položte na miesto s dostatočným množstvom slnečného žiarenia, nie však na miesto, kde je slnko celý deň. Nádobu môžete dať trošku do zeme alebo nechať na povrchu. Je to na vás, ale ak sú okraje nádoby v jednej rovine so zemou, dostane sa dovnútra a von viac živočíchov.

 

3

Aj malé jazierko môže byť pre menšie deti nebezpečné, preto ho umiestnite tak, aby nespôsoboval žiadnu prekážku.4

Uistite sa, že sa živočíchy dostanú dovnútra aj von

Použite tehly alebo kamene, ktoré vytvoria vstupný mostík dovnútra a von z jazierka. Je dôležité, aby sa jazierko nestalo pascou pre zvieratá, ako sú napríklad ježkovia.

 

5

Pripravte si jazierko

Utesnite všetky otvory. Ak používate staré umývadlo, môžte utesniť odtok zátkou práve od neho. Ak používate veľký kvetináč, pokryte ho butylovou vložkou no dávajte pozor na to, že okolo rohov to bude náročné!
Spodok je možné posypať štrkom, no nepoužívajte pôdu  – je plná živín a urýchľuje vznik škaredých rias.

6

Jazierko môžete konečne naplniť!                                                                         

Bolo by dobré, ak by ste jazierko naplnili dažďovou vodou. Voda z vodovodu obsahuje veľa chemikálií, ktoré nie sú pre jazierko prospešné.

7

Do jazierka vysaďte rastliny

Najlepšie je vysadzať rastliny do špeciálnych vodných kvetináčov (ktoré sú po stranách zo sieťoviny). Používajte pôdu s veľmi nízkou výživovou hodnotou (pre jazierka si môžete kúpiť špeciálnu pôdu) zmiešanú s pieskom.

8

Podvodné riasy sú životne dôležité pre udržanie čistoty jazierka    

V jazierkách používajte vždy miestne rastliny. Odporúča sa Rožkatec ponorený a Stolístok praslenatý. Kúpiť ich môžete v záhradných centrách alebo od špecializovaných dodávateľov ktoré sa zaoberajú jazierkami.

Po okraji jazierka zasaďte rastliny, ktoré budú obydlím pre faunu v okolí. Použite rastliny ktoré majú primeranú veľkosť na vaše jazierko. Väčšinou sú dve alebo tri rastliny maximum. Tiež môžete vyskúšať rastliny ako je vodná nezábudka, iskerník plamenný či nechtík lekársky.

Urobte fotografiu a podeľte sa o svoje krásne jazierko s ostatnými.

9

Následná starostlivosť                           

Ak sa počas prvých mesiacov objavia v jazierku riasy alebo náhodou aj burina, nemusíte sa báť. Viete ich veľmi jednoducho odstrániť a po nejakom čase všetky jazierkové tvory, ktoré ste prilákali, vám pomôžu udržať vodu čistú. Vy horúcom počasí do neho budete možno musieť doplniť vodu – skúste použiť dažďovú vodu z vodnej nádrže.

10

Sledujte, čo sa v najbližšom čase udeje

Nepokúšajte sa dostať živočíchy do jazierka nasilu. Tvory žijúce v jazierkach si dokážu nájsť jazierko sami. Ropuchy obľubujú väčšie jazierka, ale je tu šanca, že si menšie jazierko nájde žaba či mlok, najmä ak k nemu vedú cestičky a vytvoríte pre nich menšie obydlie v jeho blízkosti.

Tagy

Návody
Poľnohospodárstvo a potraviny

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako vie filozofia podporiť riešenia klimatickej zmeny?

Zmena klímy a životného prostredia je interdisciplinárny problém a jeho príčiny, dôsledky a riešenia je potrebné hľadať v mnohých rôznych vedných disciplínach od prírodných, cez spoločenské, humanitné, etické, technologické až po tie umelecké. Zmena životného prostredia a klimatických podmienok je ako stvorená pre filozofické úvahy a hľadanie nových hodnôt.