Čo na to Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy?

Vznik živelných pohrôm ako napríklad aj snehových kalamít a lavín či rozsiahlych námraz môže postihnúť obyvateľstvo na rozsiahlom území. Môže spôsobiť poškodenie zdravia i smrť ľudí i zvierat, vrátane možnosti vzniku infekčných ochorení alebo môže spôsobiť vážne problémy v ubytovaní, zásobovaní v poskytovaní zdravotníckeho zabezpečenia, v dodávkach tepla, vody, elektrickej energie, plynu, v zabezpečovaní dopravy, spojenia a podobne, čo vyvoláva celkové narušenie chodu života a výroby. Extrémne poveternostné situácie (osobitne veterné smršte, snehové kalamity) môžu spôsobiť zvýšený počet úmrtí a úrazov obyvateľstva (napr .podchladenie, zlomeniny). V prírodnej zložke sídelného prostredia extrémne poveternostné situácie môžu spôsobiť poškodzovanie stromov zlomami a vývratmi, poškodzovanie chodníkov, zariadení v mestských lesoparkov či poškodzovaním úrody jarnými mrazmi. Pretože sa zároveň vo všeobecnosti očakáva teplejšie počasie v zime, tak až do výšky 900 m n. m. bude snehová pokrývka nepravidelná a častejšie sa budú vyskytovať zimné povodne.

Aké následky môže mať snehová búrka?

Počas snehovej búrky napadne na zemský povrch veľké množstvo snehu, ktorý zväčša spôsobuje následné kalamitné situácie v doprave, v distribúcii elektrickej energie a v súčinnosti s vetrom polomy v lesoch. Veľké množstvo ťažkého snehu môže spôsobiť škody na strechách budov. Od snehovej búrky sa odlišuje tzv. ľadová búrka. Pri ľadovej búrke na zemský povrch dopadá voda v kvapalnom skupenstve, ktorá po dopadnutí na predmety okamžite mrzne a vytvára ľadovicu určitej hrúbky na predmetoch. Snehové a ľadové búrky vytvárajú vyššie riziko dopravných nehôd, podchladenia, omrzlín, otravy oxidom uhoľnatým a srdcových infarktov v dôsledku nadmerného namáhania. Snehové búrky môžu priniesť extrémny chlad, mrznúci dážď, sneh, ľad a silný vietor. Snehová búrka môže trvať niekoľko hodín alebo niekoľko dní, vyradiť tepelné, energetické a komunikačné služby, ohroziť starších ľudí, malé deti a chorých jedincov, pretože sú vystavení väčšiemu riziku.

Ako sa pripraviť na zimné extrémy počasia?

 • Oboznámte sa s rizikami vo svojom regióne Slovenska ohľadom zimných búrok. 
 • Venujte pozornosť správam o extrémnych prejavoch počasia a varovaniu pred mrazivým počasím a snehovými búrkami.
 • Pripravte svoj domov na udržanie tepla pomocou izolácie, tesnenia a odizolovania. Naučte sa, ako zabrániť zamrznutiu potrubí. 
 • Zhromaždite si zásoby jedla pre prípad, že budete musieť zostať doma niekoľko dní. Majte na pamäti špecifické potreby každého človeka vrátane liekov. Nezabudnite na potreby domácich miláčikov.
 • Pripravte sa na prípadný výpadok elektrického prúdu.
 • Osvojte si rozpoznanie príznakov a základné spôsoby liečby omrzlín a podchladenia. Vytvorte pre svoje auto núdzovú súpravu. Zahrňte štartovacie káble, piesok a soľ, baterku, teplé oblečenie, prikrývky, balenú vodu a občerstvenie, ktoré nepodlieha skaze. Udržujte plnú palivovú nádrž.

Ako byť v bezpečí počas zimnej víchrice?

 • Pokiaľ je to možné, zostaňte mimo ciest. Ak ste uviaznutí vo svojom aute, zostaňte vnútri.
 • Obmedzte svoj čas vonku. Ak potrebujete ísť von, noste vrstvy teplého oblečenia.
 • Znížte riziko srdcového infarktu. Pri odhŕňaní snehu sa vyvarujte nadmernému namáhaniu.
 • Sledujte príznaky omrzliny a podchladenia a ihneď začnite s liečbou.
 • Skontrolujte svojich susedov. Starší ľudia a malé deti sú obzvlášť citlivé na zmeny režimu v domácnosti.

Ako na podchladenie?

Podchladenie alebo hypotermia je stav, kedy teplota organizmu klesne pod úroveň potrebnú pre bežný metabolizmus a fungovanie. Po poklese telesnej teploty pod určitú hranicu zlyháva kompenzačné zvýšenie metabolizmu (napr. ustáva triaška). Intenzita metabolizmu klesá, dochádza k zúženiu ciev a centralizácii krvného obehu do vitPo poklese telesnej teploty pod určitú hranicu zlyháva kompenzačné zvýšenie metabolizmu (napr. ustáva triaška). Intenzita metabolizmu klesá, dochádza k zúženiu ciev a centralizácii krvného obehu do vitálne dôležitých orgánov. Zvýšený objem tekutiny v centrálnom cievnom riečišti spôsobuje zvýšené vylučovanie moča, čo nakoniec vedie k zníženiu krvného tlaku. Znižuje sa aktivita enzýmov a viazne dodávka kyslíka do tkanív. Následkom nedokrvenia mozgu dochádza k zmätenosti, pacient je spavý, nakoniec stráca vedomie (pri teplote pod 28 – 30 st.C). Po poklese teploty pod 32 st.C sa začínajú objavovať arytmie, činnosť srdca spomaľuje (bradykardia). Príčinou smrti býva zastavenie srdca, ktoré spôsobuje smrteľná porucha rytmu – komorová fibrilácia, spravidla pri teplote 28 – 25 st.C. Podchladenie býva sprevádzané omrzlinami, ktoré začínajú na nekrytých častiach tela a na končatinách, počínajúc prstami.

Medzi príznaky podchladenia patrí telesná teplota pod 35°C, farba kože je bledá, koža je studená a suchá, u postihnutého sú badateľné zmeny správania (podráždenosť, zmätenosť, reč je nezrozumiteľná), na začiatku podchladenia vzniká triaška – sval takýmto spôsobom chce vyprodukovať teplo, zvyšuje sa výkonnosť srdca, zvyšuje sa spotreba kyslíka, preto dýchanie sa zrýchli, postihnutý je pri vedomí. Keď tepolata poklesne pod 32°C (ťažký stupeň podchladenia) dýchanie je spomalené a plytké pulz je spomalený a môže byť nepravidelný, znižujúca teplota stále spomaľuje pulz a dýchanie svaly sú stuhnuté, nastávajú poruchy vedomia – až bezvedomie. 

Prvá pomoc pri podchladení má svoje základné zásady. Podchladenú osobu vyzlečieme z mokrého a oblečieme do suchého. Postihnutého zohrievame úmerne rýchlosti podchladenia, pri ťažších stupňoch podchladenia okamžite zabezpečíme Rýchlu zdravotnícku pomoc (tel.číslo 155),treba byť maximálne šetrný, prihovárame sa jemne, s postihnutým pohybujeme čo najmenej, jemne a pomaly. Ak podchladenie vzniklo pôsobením studenej vody, postihnutého zohrievame rýchlo. Ak podchladenie nastalo rýchlo, potom postihnutého zohrievame v teplej vode s teplotou 40 – 45 °C, teplotu vody kontrolujeme – pravidelne treba dopĺňať teplú vodu. Pri vážnych podchladeniach je potrebné zabezpečiť lekárske ošetrenie. 

Ak ste ďaleko od civilizácie ak sa dá, tak podchladenú osobu preoblečieme do suchého oblečenia.Dáme ju do spacáku, alebo prikryjeme ho hliníkovou fóliou, dekou, bundou a pod. a odizolujeme ho od zeme najlepšie karimatkou, resp. batohom, čečinou, novinami. Ak to situácia umožňuje – ľahneme si k postihnutému a izolujeme ho, resp. ohrievame ho vlastným telom. Najlepšie ak sme traja, dvaja si ľahnú k postihnutému a tretí zabezpečí pomoc. Je vhodné občas sa postaviť a trošku sa pohýbať a rozprúdiť krv. Zamedzíme tak nášmu podchladeniu. Podchladenú osobu prenášame na nosidlách a zabezpečíme lekárske ošetrenie. Ak je postihnutý pri vedomí, podávame mu horúce nápoje a vysokoenergetické potraviny. AK je podchladená osoba v bezvedomí zabezpečíme aj priechodnosť dýchacích ciest a kontrolujeme zdravotný stav postihnutého. Pri nedostatočnom dýchaní začneme s umelým dýchaním z pľúc do pľúc, sledujeme činnosť srdca, a buďte pripravení resuscitovať.

Ako na omrzliny?

Omrzlina je poranenie organizmu, ktoré vzniká pôsobením nízkych teplôt na kožu a podkožie. Miesta náchylné k tvorbe omrzlín sú akrálne (okrajové) časti ľudského tela, najmä prsty končatín, nos a uši, pre menší objem, väčšiu plochu a vzdialenosť od „jadra“ organizmu – a zjednodušene náchylnosť k rýchlejšiemu ochladeniu. Počas vývoja omrzlín dochádza postupne k centralizácii krvného obehu, strate citu v končatinách, poškodeniu tkaniva a až jeho strate. Včasné príznaky vzniku omrzlín sú znižovanie citlivosti kože a zmena jej farby zo zdravo ružovej na bielu. Ďalšie príznaky sa vyvíjajú postupne, rozlíšenie na stupne nie je zo začiatku možné. Tkanivo sa začína nenávratne poškodzovať až nakoniec odumrie. Pokiaľ je pôsobeniu mrazu vystavené celé telo, môže organizmus upadnúť až do šoku a viesť k smrti z podchladenia. Riziko vzniku omrzlín zvyšujú aj niektoré ochorenia ako infekcie, alkoholizmus, choroby srdcovocievneho systému, artritída, cukrovka či ochorenia štítnej žľazy.

Ako prvú pomoc pri omrzlinách je potrebné vyhľadať teplé miesto už pri prvých náznakoch omrzlín alebo podchladenia. Po nájdení vhodného úkrytu si ihneď vyzlečieme všetko premočené, respektíve premrznuté oblečenie – najmä ponožky a rukavice, a vymeníme ich za suché. Zbaviť je potrebné prsteňov a náramkov. Pite alebo podávajte čaj, určite nie alkohol. Ak sú postihnuté nohy, človek by nemal chodiť. Zohrievať by sme sa mali začať až vtedy, keď vieme dlhodobo zabezpečiť teplo. Opätovné premrznutie krátko po zohriatí totiž môže spôsobiť ešte vážnejšie poškodenie. Pamätajme si tiež, že znecitlivené miesta nesmieme trieť alebo zohrievať pri ohni alebo v horúcej vode, mohlo by dôjsť k ďalšiemu poškodeniu. Najskôr zahrejte stred tela – hrudník, krk, hlavu a slabiny. Buďte v suchu a zabaľte sa do teplých prikrývok, nezabudnite na hlavu a krk.

Ruky alebo nohy môžete zohriať telesným teplom – vložením napr. pod pazuchy, alebo medzi stehná. Ak je to možné, omrzliny zohrievajte ponorením do teplej vody. Jej teplota by mala byť ideálne 37 až 39 stupňov. Ak nemáte po ruke teplomer, teplotu vody vyskúšate tak, že do nej na pár sekúnd ponoríte ruku, aby ste zistili, či veľmi nepáli. Po zohriatí postihnuté miesta osušte a voľne prekryte suchým, sterilným obväzom. Medzi prsty môžete vložiť kúsky sterilnej vaty alebo gázy, aby sa prsty nedotýkali. Na nos alebo uši prikladajte kusy ohriatej látky. Omrznuté časti nemasírujte ani nepoužívajte vyhrievaciu podložku.

Ak ide o omrzliny prvého alebo ľahšie formy druhého stupňa, pokožka sa začne rýchlo liečiť. Obvykle pozorujeme začervenanie, nepríjemnú pichľavú bolesť alebo tŕpnutie. Ak však nezaznamenáte zlepšenie, postihnuté miesto zostáva stvrdnuté, necitlivé, alebo naopak až príliš bolestivé, má modrú farbu a tvoria sa na ňom pľuzgiere, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. V nemocnici urobia všetko pre zvýšené prekrvenie postihnutej oblasti, aby nedošlo k ešte vážnejšiemu poškodeniu. Môžu vám podať infúzne roztoky (na rehydratáciu organizmu), resp. lieky od bolesti. Pri vážnejších omrzlinách vám môžu podať aj lieky na riedenie krvi – kvôli možnému riziku krvných zrazenín. 

Tagy

Extrémne prejavy počasia
Návody

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako pomôcť deťom vysporiadať sa s následkami prírodných katastrof?

Dobrá pripravenosť na počasie je nevyhnutná pre všetky organizácie. Pre predškolské zariadenia a školy obzvlášť. Vedenie školy má možnosť vypracovať plán pripravenosti školy na prírodné hrozby a môže tak pomôcť predchádzať škodám na zdraví aj majetku.