Čo je to vietor?

Vietor je pohybujúci sa vzdušný prúd, ktorý vzniká v dôsledku vyrovnávania tlaku medzi oblasťami s rôznym atmosférickým tlakom.  Je to prízemný horizontálny prúd vzduchu prúdiaci z tlakovej výše do tlakovej níže. Tieto tlakové rozdiely v atmosfére sú spôsobené nerovnomerným zahrievaním Zeme a nerovnomerným rozložením teploty v atmosfére. V prízemných vrstvách je prúdenie vzduchu do podstatnej miery ovplyvnené krivosťou terénu ale aj samotným trením a turbulenciami. Pri jeho popise je podstatný jeho smer, rýchlosť a ochladzovací účinok.  

Rýchlosť (sila) vetra sa klasifikuje buď presným určením jeho rýchlosti (kilometre za hodinu, metre za sekundu, míle za hodinu), alebo v stupňoch, ktoré sa určujú odhadom podľa Beaufortovej stupnice. Rýchlosť vetra sa v čase výrazne mení, preto sa často udáva priemerná rýchlosť vetra (za určité obdobie, napr. 1 alebo 5 minút) a nárazová rýchlosť vetra (maximálna rýchlosť pri jednorazovom náraze). Práve nárazy vetra sú pre nás najnebezpečnejšie.

Beaufortova stupnica slúži na vyhodnotenie priemernej sily vetra. Meranie sa uskutočňuje na voľnom priestranstve vo výške 10 m nad zemským povrchom. Prepočet sa vykonáva na priemernú rýchlosť v  m/s alebo km/h.

Kedy môže byť vietor nebezpečný? 

Za nebezpečný vietor považujeme taký vietor, ktorý dosahuje v nárazoch rýchlosť okolo 19 m/s respektíve 68 km/h a vyššiu. V našich podmienkach sa kdekoľvek na Slovensku môže takýto vietor vyskytovať, takže nie je žiadna oblasť výnimkou. 

Aké najčastejšie škody môže vietor spôsobiť? 

 • Odtrhnuté strechy a častí striech, odtrhnuté škridle
 • Polámané konáre, vyvrátené stromy
 • Odtrhnuté reklamné pútače, zástavky, príslušenstvo ulice
 • Zvalené múry, komíny
 • Rozbité okná
 • Prevrátené a odviate príslušenstvo na dvore (trampolíny, sušiak, kvetináče…)
 • Odtrhnuté a spadnuté vedenie vysokého napätia

Najväčšie nebezpečenstvo silného vetra sú:

 •  porucha strechy
 •  rozbité sklo
 •  lietajúce úlomky 

Kde v škole sa skryť počas vetra?

Najnebezpečnejšími miestami sú vo všeobecnosti veľké miestnosti s veľkými expanzívnymi strechami, ako sú jedálne, telocvične a hľadiská. Kolaps nosných stien miestnosti môže viesť k zlyhaniu celej strechy. Strechy majú tendenciu spoliehať sa na gravitáciu, aby ich udržala pripútané. Tlakové rozdiely sú vytvorené, keď silný vietor pôsobí na štruktúru tak, že spôsobujú vonkajšie tlakové sily pôsobiace na zdvihnutie strechy. Miestnosti s veľkými oknami, ktoré sa môžu rozbiť a spôsobiť vzdušné strely, alebo tlakové napätia sú mimoriadne nebezpečné. Najcitlivejšie sú okná na boku školy smerujúce k búrke. Okno sa môže potenciálne rozbiť, aj keď búrka prejde. Akonáhle vietor vojde do budovy, ďalšie poškodenie môže spôsobiť dominový efekt. Toto je jeden z dôvodov, prečo sa neodporúča otváranie okien.

Ako byť varovaný pred vetrom?

SHMÚ vydáva upozornenia, keď sa silné vetry očakávajú alebo vyskytujú. Pretože niektoré oblasti Slovenska sú prirodzene veternejšie ako iné, tieto varovania sa môžu spustiť pri rôznych rýchlostiach vetra na jednom mieste inak ako na inom mieste. Vo všeobecnosti sa ale odporúča sledovať počasie na viacerých stránkach a každý deň, aby ste boli dostatočne dopredu informovaný a tam zamedzili prípadným škodám. Silný vietor býva často spojený ruka v ruke spolu s búrkami, preto treba sledovať nie len výstrahy pre vietor, ale búrky, ktoré sú krátkodobo doprevádzané silným vetrom, ktorý sa môže vyskytnúť z minúty na minútu.

Výstrahy pres silné búrky a silné vetry sú často vydávané niekoľko hodín pred vývojom búrok. Výstrahy sú zvyčajne vydané na veľké plochy, takže môže trvať niekoľko hodín, než sa búrky dostanú k vám. Na druhej strane sa môže vytvoriť silná búrka aj behom 30 minút priamo v okolí školy.

 • Ako sa pripraviť na silný vietor? 
  • Naplánujte si odbornú inšpekciu striech. Každoročná kontrola vám môže pomôcť opraviť malé veci, ako sú napríklad uvoľnené plechové časti strechy.
  • Skontrolujte svoje tesnenia a izoláciu. Utesnite trhliny okolo okien a dverí a skontrolujte, či je izolácia vašej školy na dobrej úrovni. Počas dní so silným vetrom môže prievan prefúknuť staré, popraskané tesnenia a spôsobiť, že sa vaša škola bude chladiť.
  • Ak vidíte porušené elektrické vedenia, zavolajte miestnu elektrickú spoločnosť. Môžete tiež nahlásiť poškodené linky miestnej polícii. Nedotýkajte sa spadnutých vedení, alebo stĺpov. Spadnuté drôty môžu elektrifikovať kaluže a dokonca aj vlhkosť v zemi, takže ak by sa dostali blízko vašej školy, mali by ste zostať vo vnútri.
  • Orežte vetvy stromu, najmä v prípade suchých konárov alebo konárov, ktoré by mohli viesť k výpadku elektrického vedenia 
  • Nainštalujte žalúzie alebo inú ochranu pred vetrom.
  • Ak sú v areáli školy veľké predmety, ktoré sa nedajú premiestniť do interiéru, zaistite ich podľa potreby pomocou sťahovacích vreciek alebo vakov na piesok.
 • Ako sa správať počas silného vetra?  
  • V školskom areály sa nesmú nachádzať voľné predmety a úlomky, ktoré by vietor mohol rozptýliť.
  • Ak je to možné, v prípade silného vetra choďte dovnútra. Držte sa ďalej od okien a ak je silný vietor, alebo sú možné tornáda, presuňte sa do suterénu alebo do najnižšej vnútornej miestnosti. 
  • Zatvorte a zaistite všetky dvere a okná a zabezpečte, aby sa žiaci nezdržovali pri oknách. V prípade veľmi silného vetra je vhodné vyhlásiť aj počas vyučovania, aby sa žiaci presunuli ďalej od okien.
  • Mali by ste zvážiť odchod študentov domov, kedykoľvek hrozí nebezpečenstvo, alebo sú vydané výstrahy. Existujú dva hlavné aspekty: 1.) Určte, koľko času bude trvať študentom cesta do bezpečia domova. 2.) Koľko času máte, než je očakávané, že búrky a vietor ovplyvnia váš okres?

Ak existuje možnosť, že študenti budú počas búrky cestovať, odložte ich odchod až po uplynutí búrky. Autobusy „neposkytujú ochranu“ pred silnými búrkami a študentom by ste mali poskytnúť dostatok času na návrat domov. Nie je vhodné, aby si rodičia chodili do školy vyzdvihnúť svoje deti v drsnom počasí. Deti sú oveľa bezpečnejšie za nepriaznivého počasia v škole.

Ak ste uviazli vonku pri silnom vetre, vyhľadajte čo najbezpečnejšie prístrešie. Mohlo by to byť vedľa budovy alebo na vonkajšom podzemnom schodisku. Vyhýbajte sa pred odletujúcimi úlomkami alebo pred fúkaním v nebezpečnejších oblastiach. 

Tagy

Adaptácia miest a obci
Extrémne prejavy počasia
Klimatická zmena
Návody

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako si vytvoriť malé jazierko na záhrade?

Výstavba takéhoto malého jazierka vo vašej záhrade vám zaberie o niečo viac ako 2 hodiny, pomôžete tým strašne veľa zvieratkám. Od mlokov a žiab až po vtáky, vážky a ďalšie živočíchy ktoré žijú v jazierkach.