Čo je to krupobitie?

Krupobitie je jeden z najnebezpečnejších javov, ktoré sa vyskytujú pri búrke. Krúpy sú guľovité, kužeľovité alebo nepravidelné kusy ľadu s priemerom väčším ako 5 mm. Vzniká v oblakoch kumulonimbus (búrkový oblak), kde namŕzajú kvapky podchladenej vody, resp. sa priamo vodná para ukladá na ľadové častice.

Výskyt krúp je viazaný na búrkové mraky, kumulonimby. V búrkových oblakoch sa vyskytujú silné výstupné (updraft) a zostupné prúdy (downdraft), ktoré umožňujú namŕzanie prechladenej vody na iných ľadových časticiach, namŕzanie prechladených kvapiek sa strieda s nárastom kryštalického ľadu. To sa opakuje v cykloch tak dlho, kým krúpa nepresiahne hmotnosť, ktorú je výstupný prúd schopný niesť. Preto sú niektoré krúpy tvorené aj niekoľkými vrstvičkami.  Krúpy bežne spôsobujú zelenkastú farbu oblakov. Keď také vidíte, majte sa na pozore.

Aké škody môže spôsobiť krupobitie?

Poznáme väčšie, či menšie krúpy, no nezáleží ani tak na veľkosti. Môže nastať veľký úhrn malých krúpou a stanú sa nezjazdné cesty, alebo padajú väčšie krúpy, ktoré môžu spôsobiť škody nie len materiálne, ale môžu aj ublížiť človeku. Netreba krupobitie podceňovať ani na našom území. Nedávno sa v blízkosti našich hraníc vyskytli krúpy o veľkosti 12 cm.  Sú prípady, kedy v zahraničí padali krúpy o veľkosti pomarančov a tie usmrtili 246 ľudí, alebo keď pri krupobití bolo usmrtené celé stádo oviec. 

Aké najčastejšie škody môže spôsobiť krupobitie? 

 • Úrazy hlavy
 • Zranenie z úlmkov
 • Rozbité okná (auto, strešné okná … )
 • Poškodené strechy
 • Poškodený majetok (preliačiny na karosérii auta, diery v prístrešku …)

Čo sa týka materiálnych škôd, tak najčastejšie sa jedná o rozbité okná, či už na aute, alebo strešné okna na dome, časté sú to aj preliačiny na karosérii auta. Z pohľadu zdravia je najnebezpečnejší úraz hlavy a porezanie rozbitým sklom. Ak sú menšie krúpky, tak tie môžu byť aj ostré a môžu spôsobiť menšie rezné poranenia, väčšie krúpy môžu spôsobiť otras mozgu, poprípade otvorenú ranu na hlave. Z tohto pohľadu sa teda odporúča nezdržiavať sa na otvorenom priestranstve. Veľa ľudí robí chybu v tom, že sa ukrývajú pod stromom, kedy si myslia, že je pád krúpov spomalený, avšak krúpy sa vyskytujú prevažne počas búrok a tým pádom je vyššia šanca na zasiahnutie bleskom. 

Ako predísť škodám, ktoré môže spôsobiť krupobitie?

SHMÚ vydáva upozornenia, keď sa očakávajú silné búrky.. Krupobitie býva často spojené ruka v ruke spolu s búrkami. Výstrahy pre silné búrky sú často vydávané niekoľko hodín pred vývojom búrok. Výstrahy sú zvyčajne vydané na veľké plochy, takže môže trvať niekoľko hodín, než sa búrky dostanú k vám. Na druhej strane sa môže vytvoriť silná búrka aj behom 30 minút priamo v okolí školy.

Aké opatrenia treba urobiť?

 • Ak je to možné, v prípade krupobitia choďte dovnútra. Držte sa ďalej od okien, strešných okien, sklenených kupol, môže prísť k ich rozbitiu a následnému zraneniu 
 • Ak ste uviazli vonku pri krupobití, vyhľadajte čo najbezpečnejšie prístrešie. Mohlo by to byť vedľa budovy alebo na vonkajšom podzemnom schodisku. Vyhýbajte sa stromom, pretože tie môžu byť zasiahnuté bleskom
 • Ak sú v areáli školy skleníky, či podobné stavby, zabezpečiť, aby sa v nich nenachádzala žiadna osoba
 • Nainštalujte žalúzie alebo inú ochranu pred krúpami.
 • Naplánujte si odbornú inšpekciu striech. Týka sa to hlavne škridlicových striech, kedy môže prísť k ich poškodeniu, sú zaznamenané prípady, kedy krúpa dopadla priamo do obývanej miestnosti cez strechu budovy
 • Mali by ste zvážiť odchod študentov domov, kedykoľvek hrozí nebezpečenstvo, alebo sú vydané výstrahy. Existujú dva hlavné aspekty: 1.)Určte, koľko času bude trvať študentom cesta do bezpečia domova. 2.)Koľko času máte, než je očakávané, že búrky a vietor ovplyvnia váš okres? 

Ak existuje možnosť, že študenti budú počas búrky cestovať, odložte ich odchod až po        uplynutí búrky. Autobusy „neposkytujú ochranu“ pred silnými búrkami a študentom by ste mali poskytnúť dostatok času na návrat domov. Nie je vhodné, aby si rodičia chodili do školy vyzdvihnúť svoje deti v drsnom počasí. Deti sú oveľa bezpečnejšie za nepriaznivého počasia v škole. 

Čo odporúča civilná ochrana Slovenskej republiky pri extrémnych prejavoch počasia bleskoch?

Ako postupovať pri búrkovej činnosti?

Na túru chodievajte v skupine najmenej troch osôb. Ak by sa stal úraz jednému z vás, druhý poskytuje pomoc priamo na mieste a tretí vyhľadá pomoc v okolí. Snažíme sa opustiť voľné priestranstvo – lúku, pole, vodnú plochu. Keď to nestihneme a nejde o vodnú plochu, potom sa treba zdržiavať čo najnižšie – ľahneme si. Vyhýbame sa korytám potokov a snažíme sa búrku prečkať na bezpečnom mieste.  Horská chata, auto, autobus – síce to nie sú úplne bezpečné miesta, ale vždy je menšie riziko zásahu bleskom ako na priamom priestranstve. Počas búrky sa snažíme nebežať, nebicyklujeme, vypneme mobilný telefón, odložíme dáždnik a nenosíme nad úrovňou hlavy žiadne predmety kde je kov – slúžili by ako zvod blesku. Tak isto sa vyhýbame silno premočenej zemi – voda je vodičom elektrického prúdu. Voda má väčšiu vodivosť ako zem V mokrom teréne sa prúdy po údere blesku môžu šíriť až na vzdialenosť 300 metrov. Treba stáť na vzdialenosť menšiu ako 2 metre od vysokých osamotených predmetov – stromy, komíny, budovy, ktoré nie sú zaistené bleskozvodom. Ak stanujeme v horách – včas opustíme stan a zostúpime do doliny. Najvhodnejšie je mať dopredu premyslené miesto úkrytu. Na zistenie aktuálneho stavu počasia je vhodné mať vždy pri sebe komunikačné prostriedky a pomocou nich sledovať predpovede počasia. Počas búrkového obdobia bivaky plánujeme mimo hrebeňov hôr a mimo otvorených priestranstiev. 

Vodné plochy sa snažíme opustiť ešte pred príchodom búrky, pretože silný vietor a následné vysoké vlny nám môžu skomplikovať situáciu. Počas búrky je nebezpečné chytať ryby, pretože udica priťahuje blesky. Neschovávajte sa pod skalné previsy a jaskyne ak jej dĺžka nie je aspoň 1 1/2 výšky dospelého človeka a nad hlavou nie je voľný priestor minimálne 1/2 dĺžky dospelého človeka, od vchodu treba dodržať vzdialenosť minimálne meter. Je vhodné si čupnúť. Pokyny je dôležité dodržať predovšetkým z bezpečnostných dôvodov. Ak blesk udrie v našej blízkosti, po mokrej skale bude zostupovať k nášmu miestu úkrytu. Má tri možnosti postupovania – vľavo, vpravo, alebo pôjde cez vnútornú stranu výklenku, v ktorom sme my. Ak nedodržíme doporučenú vzdialenosť, hrozí že preskočí na nás, pretože spĺňame funkciu „vodivého mostíka“. Vzdialenosť medzi osobami nemá byť menšia ako 3 m. Prvá pomoc pri zasiahnutí bleskom pri zastavení dýchania a obehu poskytneme prvú pomoc, ak je osôb viac resuscitujeme osoby, ktoré sú priamo v ohrození života, vykonáme protišokové opatrenia, ošetríme rany a popáleniny.

Čo o búrkach a krupobiti hovorí Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy?

Vzhľadom na zosilnenie búrok v teplej časti roka sa očakáva častejší výskyt bleskov, silného vetra, víchric a tornád v súvislosti s búrkami. Suché periódy môžu byť prerušované niekoľkodennými dažďami s vysokým úhrnom zrážok, prípadne silnou búrkovou činnosťou s intenzívnymi zrážkami, pričom by sa počet dní s búrkou oproti súčasnosti nemal zmeniť (15 až 30 za leto), ale veľmi silných búrok bude pravdepodobne až o 50 % viac. Ďalej sa predpokladá, že na Slovensku sa budú pri mimoriadne silných búrkach objavovať tornáda. Možno očakávať častejší výskyt bleskových lokálnych povodní v rôznych častiach Slovenska.

Extrémne prejavy počasia môžu spôsobiť škody na infraštruktúre a iných aktívach (továrne, prevádzky dodávateľského reťazca), dopady na dodávateľský alebo odberateľský reťazec, nestabilné dodávky surovín a materiálov, nestabilné dodávky elektrickej energie (zníženie účinnosti prevádzky v dôsledku nedostupnosti vody, zníženie účinnosti vodných elektrární, zníženie kapacity prenosových a distribučných elektrizačných sústav a ich nestabilita), zvýšené riziko porúch a materiálnych škôd v elektrizačných prenosových a distribučných sústavách v dôsledku častejších extrémnych poveternostných udalostí (krupobitie, veterné kalamity, a pod.). 

Tagy

Adaptácia miest a obci
Extrémne prejavy počasia
Individuálna zmena
Návody
Spoločenská zmena
Zdravie obyvateľov

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Čo môžem urobiť ako učiteľ alebo študent pre zdravšiu a zelenšiu budúcnosť?

Slovensko čelí zmenám, s akými sa ešte nestretli. Stav svetovej klímy aj lokálnych prejavov počasia poukazujú na urgentnosť aj veľkosť potrebných opatrení.