Aké prejavy zimného počasia môžu byť nebezpečné?

Silná snehová búrka

Silné sneženie môže obec, mesto alebo celý región paralyzovať, uväzniť dochádzajúcich ľudí, zastaviť dodávky tovarov a služieb,  prerušiť pohotovostné a lekárske služby. Hromadenie ťažkého snehu môže spôsobiť poškodenie alebo zrútenie budovy či spôsobiť pád stromov a elektrického vedenia. Keď sa spojí sneh spolu s vetrom, cestovanie sa stáva ešte nebezpečnejším. Školský autobus či verejné dopravné spoje a ich trasy môžu byť blokované snehovými závejmi a cestujúci môžu uviaznuť v nebezpečných podmienkach. Autobusová doprava často mešká alebo je nedostupná.

Poľadovica

Hromadenie ľadu môže spôsobiť pád stromov, inžinierskych sietí a komunikačných veží, blokovať cesty a spôsobovať výpadky energie. Cesty sa stávajú ľadovým klziskom a sú takmer nezjazdné. Chodníky sú šmykľavé a môžu spôsobi´t pád a zranenia.  

Extrémne nízka teplota

Zimu často sprevádza extrémny chlad. Dlhodobé vystavenie nízkej teplote môže spôsobiť omrzliny alebo podchladenie a môže sa stať život ohrozujúcou situáciou. Toto môže byť problém pre deti čakajúce na autobusových zastávkach alebo zdržujúce sa vo vonkajšom prostredí. Keď je veľmi chladno, teploty sú sprevádzané vetrom, čo priniesť môže obzvlášť nebezpečné situácie.

Ľadový dážď

Ľadový dážď označuje kvapôčky vody, ktoré sa pohybujú väčšinou v zamrznutej podobe, pretože vzuchje taký studený. 

Mrznúci dážď

Počas zimnej búrky môže byť vzduch o niečo teplejší ako povrch zeme. Z tohto dôvodu môže pršať, ale pri kontakte s akýmkoľvek studeným povrchom sa dažďová kvapka zmení na ľad. 

Ako pripraviť školu pred zimou?

 • Zaizolujte a zabezpečte školu. Patria sem izolačné steny a podkrovia, tesniace dvere a okná chrániace pred poveternostnými vplyvmi a inštalácia búrkových okien alebo zakrytie okien plastom.
 • Vyčistite komíny a iné vykurovacie zariadenia a každoročne ich kontrolujte. 
 • Pripravte si núdzový plán 
 • Zabezpečte v zime pohotovostné súpravy a núdzové balíčky, ak by ste ostali uväznení dlhšie obdobie v škole 
 • Robte opatrenia, aby ste zabránili zamrznutiu potrubí
 • Na vykurovanie školy nepoužívajte generátor, gril, táborové kachle alebo iné zariadenia na spaľovanie benzínu, propánu, zemného plynu alebo dreveného uhlia v domácnosti, garáži, suteréne, plazivom priestore ani v žiadnom čiastočne uzavretom priestore. Jednotku umiestnite ďalej od dverí, okien a vetracích otvorov, ktoré by mohli umožniť oxid uhoľnatý nasávať do interiéru.
 • Pomôžte zabezpečtiť bezpečnosť školskyćh autobusov a verejnej dopravy. Všetci vodiči školských autobusov by mali byť školení, ako zvládať zimné poveternostné podmienky. Väčšina zimných búrok sa predpovedá s dostatočným predstihom, ale budú časy, keď budú musieť cestovať počas silných zimných búrok.
 • Kupujte kamennú soľ alebo ekologickejšie výrobky na topenie ľadu na chodníkoch, piesok pomáha taktiež ekologický riešiť situáciu. 
 • Pripravte si náradie ako lopaty na sneh a ďalšie zariadenie na odhŕňanie snehu

Ako byť v škole včas informovaní o zimných hrozbách?

Zimné extrémne prejavy počasia sa považujú za klamlivé javy, pretože väčšina úmrtí nepriamo súvisí s búrkou. Ľudia zomierajú pri dopravných nehodách na nezjazdných vozovkách alebo ceste pokrytej ľadom, od podchladenia v dôsledku dlhodobého vystavenia chladu alebo infarktov v dôsledku nadmernej námahy. Väčšina úmrtí sa vyskyne pri nehodách motorových vozidiel. Tieto štatistiky naznačujú smer tvorby školského plánu pripravenosti na zimné počasie. 

Na rozdiel od silných búrok sa zimné búrky často vyvíjajú pomaly zrenie trvá jeden až tri dni. To žiadnym spôsobom neznižuje ich význam pre stratu na životoch, alebo ničenie. SHMÚ je často schopná vopred oznámiť zimné búrky, víchrice niekedy aj jedna až dva dni. Rovnako, ako v prípade informácií o nepriaznivom počasí, najrýchlejší, najpresnejší a najspoľahlivejší spôsob pre príjem kritických informácií o počasí vo vašej škole prebieha prostredníctvom rádia, TV či Internetu.

VAROVANIE  PRED ĽADOVOU BÚRKOU ALEBO POĽADOVICOU

Varovanie pred zimnou búrkou sa vydáva aj vtedy, keď sa očakáva nebezpečná kombinácia, že dôjde k silnému sneženiu zmiešanému s dažďom okrem toho sa vydávajú výstrahy zimnej búrky v kombinácii so silným snežením, a/alebo snežením s tvorbou snehových jazykov. Kvôli mrznúcemu dažďu na stromoch a elektrických vedeniach môže spôsobiť kolapsy. Elektrická, alebo telefónna komunikácia môže byť na dlhú dobu prerušená. Cesty môžu byť pre väčšinu vozidiel nepriechodné. Chodci môžu prísť k úrazu.

VAROVANIE PRED FUJAVICOU

Vydáva sa pre kombináciu priemerných, alebo častých priemerne silných vetrov s rýchlosťou do alebo nad 50 km za hodinu a veľmi nízkej viditeľnosti  v dôsledku vetra alebo sneženia. Toto sú najnebezpečnejšie zimné fujavice a môžu byť zvlášť náročné v kombinácii s teplotami pod 10 ° C.

VAROVANIE  PRED SILNÝM VETROM

To znamená, že očakávaný vietor bude priemerne 60 km za hodinu, alebo viac,  alebo nárazy vetra budú väčšie ako 90 km za hodinu. Stromy a elektrické vedenia môžu byť popadané.

VAROVANIE PRED CHLADNÝM VETROM 

To znamená život ohrozujúci chlad s priemernou pocitovou teplotou v dôsledku vetra -30 °C alebo menej s rýchlosťami vetra najmenej 8 km/h Vystaviť sa tejto kombinácii silného vetra a nízkych teplôt bez ochranného odevu rýchlo povedie k omrzlinám, podchladeniu a dokonca k smrti.

Kedy a ako aktivovať núdzový plán?

Pri rozhodovaní o aktivácii plánu musíte použiť čo najviac informácií o type zimnej búrky či prejavu počasia, očakávanom vplyve a dobe dopadu na váš školský obvod. Pri väčšine zimných búrok bude hlavným rozhodnutie o zrušení, oneskorení alebo pozastavení vyučovania ako obvykle. V strážených situáciách sa zvyčajne nevyžaduje okamžitá akcia. Ak sa však vydá varovanie alebo upozornenie SHMÚ, počasie a podmienky by sa mali dôkladne monitorovať.

Ak sa vydá varovanie, alebo upozornenie, musí byť aktuálna poveternostná situácia posúdená. Skutočnú predpoveď, aktuálne poveternostné podmienky a podmienky na ceste treba vziať do úvahy. Jedným zo spôsobov, ako merať podmienky na ceste, je zistiť, či je sneh, alebo ľad. 

Zvážte zrušenie či presunutie vyučovania, alebo krúžkov kedykoľvek boli vydané výstrahy, alebo upozornenia.  Existujú hlavné faktory, ktoré je potrebné zvážiť:

 • Koľko času máte, než búrka či zimné extrémne počasie zasiahne vašu oblasť? Nielenže študenti musia byť  bezpečne dopravení do školy, ale aj späť domov. Ak sa, napríklad, okolo poludnia strhne ľadová búrka, oplatí sa pokračovať vo vyučovaní, len aby sa následne predčasne ukončilo? V takom prípade by nielen autobusy museli jazdiť na zľadovatených cestách, ale niektoré deti by museli byť vyzdvihnuté autom, aby sa dostali domov.
 • Aký vplyv bude mať búrka alebo prejav zimného počasia? Mohla by sa vyskytnúť veľká ľadová búrka alebo víchrica, a cesty by mohli byť takmer nepriechodné, zatiaľ čo môže mať sneh len pár centimetrov a iba minimálny vplyv na dopravu študentov do a zo školy a pravdepodobne spôsobí iba malé oneskorenia.
 • Aké budú teploty, alebo predpokladané teploty v dôsledku vetra? Vystavené nepokryté časti tela (napr. tvár, ruky)  študentov čakajúcich na autobusovú dopravu v extrémnom chlade budú predstavovať významné nebezpečenstvo pre študentov. Omrzliny a hypertermia sa môžu objaviť v priebehu niekoľkých minút. Vo všetkých prípadoch je prvoradá bezpečnosť študentov. Všetky rozhodnutia musia byť založené na ochrane každého študenta.

Čo robiť po snehovej búrke?

 • Ak je to bezpečné, výjdite pred školu, odhrňte sneh a pomocou piesku vylepšite šmykľavosť povrchov, aby ste uľahčili príchod a odchod.
 • Zhodnoťte stav budovy školy a dávajte pozor na poškodenie búrkami, úniky a ďalšie problémy, ktoré si vyžadujú pozornosť.
 • Držte sa ďalej od elektrického vedenia a vyhýbajte sa jazde po nebezpečných cestách 
 • Pri chôdzi vonku alebo šoférovaní buďte opatrní.
 • Vyhoďte akékoľvek jedlo, ktoré sa mohlo počas výpadku elektrickej energie pokaziť.
 • Skontrolujte okolie školy a susedov, najmä tých, ktorí sú starší, zdravotne postihnutí alebo žijú sami.
 • Nahláste poškodenie vašej budovy alebo zariadení samospráve, záchranným zložkám a poisťovni 
 • Ak sa nahromadený sneh a ľad začne topiť, buďte stále v strehu a sledujte potenciálne zaplavenie budovy. Majte k dispozícií čerpádlá na batériu.
  Zabezpečte svoj majetok primeranými opatreniami.
 • Znova doplňte pohotovostnú súpravu, aby ste boli pripravení na prípad ďalšej mimoriadnej udalosti v počasí.

Kontrolný zoznam núdzového plánu školy na zimné počasie

Na návrh alebo kontrolu akčného plánu proti nepriaznivému počasiu môžete použiť kontrolný zoznam. Plán by mal byť navrhnutý tak, aby učiteľov a študentov kdekoľvek v areáli školy bolo možné rýchlo upozorniť a riadiť sa vopred stanoveným plánom činnosti na maximalizáciu bezpečnosti.

 • Kto je zodpovedný za aktiváciu plánu? Existuje záloha?
 • Aké sú primárne prostriedky prijímania informácií o počasí?
 • Akou metódou varujete učiteľov a študentov? Existuje záloha, ktorá nevyžaduje elektrinu? (Elektrina sa môže vypnúť počas búrky, alebo víchrice).
 • Prihláste sa na odber upozornení zo SHMÚ ak je to možné.
 • Urobte opatrenia pre tieto oblasti:
  1. Študenti, ktorí môžu byť počas búrky v jedálni alebo telocvični.
  2. Študenti so zdravotným postihnutím alebo iní študenti, ktorí môžu byť v situácii, kde nie je počuť varovanie, alebo byť schopní reagovať sami od seba. Priradenie učiteľa každému študentovi so špeciálnymi potrebami, ktorý zabezpečí, že sa študent dostane na bezpečné miesto.
  3. Študenti mimo školy vrátane mimoškolských aktivít. Pamätajte, že ak ste dosť blízko na to, aby ste počuli hrom, potom ste dosť blízko na to, aby vás zasiahol blesk.
  4. Študenti, ktorí sú mimo bezpečných zón, môžu byť v ohrození nebezpečenstvom veľkých krúpov alebo silným vetrom.
 • Najbezpečnejšie miesta pre školu: (za predpokladu, že nie sú podzemné prístrešky alebo suterén)
  1. Vnútorná chodba na najnižšej úrovni.
  2. Preč od okien.
  3. V malej miestnosti, napríklad v kúpeľni, obklopenej nosnými stenami.
  4. V miestnosti bez malých predmetov, ktoré môžu slúžiť ako projektily (napríklad riad).
 • Niektoré ďalšie aspekty navrhovania plánu:
  1. Precvičte si svoj plán. Najlepšie polročne (jeseň a jar).
  2. Súčasťou výcviku je aj bezpečnostná inštruktáž proti nepriaznivému počasiu.
  3. Nabádajte svojich zamestnancov, aby vypracovali plán pre svoje rodiny doma.
  4. Povzbudzujte administrátorov a fakulty, aby sa zúčastnili kurzov zameraných na nepriaznivé poveternostné podmienky na náklady školy.
  5. Odporúča sa prizvanie odborníka a miestnej školskej rady pri návrhu núdzového plánu. Havarijný plán by mal reagovať na zvyšujúcu sa hrozbu nepriaznivého počasia z dní pred samotnou nebezpečnou poveternostnou udalosťou.
  6. Nabádať správcov, aby sa obrátili na najbližší meteorologický úrad, alebo miestneho koordinátora krízových služieb, ktorý vám pomôže s odpoveďou na otázky, ktoré môžu vzniknúť.

Tagy

Adaptácia miest a obci
Extrémne prejavy počasia
Individuálna zmena
Návody
Spoločenská zmena
Zdravie obyvateľov

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako postupovať v prípade evakuácie či tvorby úkrytu pri prírodnej katastrofe?

V prípade vzniku mimoriadnej situácie sa môže stať, že budete vyzvaní na evakuáciu. Mnoho druhov mimoriadnych udalostí môže spôsobiť, že sa budete musieť evakuovať alebo na poslednú chvíľu skryť do úkrytu.