Ako vznikajú blesky?

Blesk je silný prírodný elektrostatický výboj produkovaný počas búrky. Bleskový elektrický výboj – „blesk“ je sprevádzaný emisiou svetla. Najčastejšie sú blesky medzi oblakmi. Len každý tretí až štvrtý udiera do zeme. Najčastejšie sa vyskytujú tzv. čiarové blesky, zriedkavo guľové.

Hrom je charakteristický zvukový efekt blesku vznikajúci tým, že elektrický výboj blesku zahrieva okolitý vzduch, na vysokú teplotu a ten sa prudko rozpína. Tento dej je veľmi rýchly a pripomína výbuch. Po skončení blesku sa teplota prudko znižuje, pritom sa vzduch prudko sťahuje a to spôsobuje otrasy a vytvára ohlušujúci zvukový efekt.

Prvá etapa vzniku blesku je prípravná – stupňovitý vedúci výboj – leader. Leader sa pohybuje od búrkového oblaku k zemi v rýchlo za sebou nasledujúcich žiarivých kvantách, ktoré sú dlhé asi 50 m. Keď sa začne blesk vyvíjať, dosiahne ionizované stredné pásmo jeho kanála v priebehu niekoľkých tisícin sekundy teplotu až 33 000 °C.

Negatívny náboj leadra indukuje na zemskom povrchu silný kladný náboj, a to najmä na predmetoch, ktoré z neho vyčnievajú. Pretože sa nesúhlasné náboje priťahujú, kladný náboj na povrchu zeme ide v ústrety zápornému náboju leadra a pritom vznikajú vzostupné výboje. Jeden zo vzostupných výbojov kladného náboja zeme sa dostane do styku s leadrom a tak určí miesto, kde udrie blesk a vytvorí kanál. Vzostupné výboje dosahujú výšku 30 až 50 m. Bleskozvody podnecujú silné vzostupné výboje a tak umožňujú blesku bezpečnú cestu k zemi.

Druhá etapa priebehu blesku sa nazýva hlavná etapa. Keď dospeje kanál blesku k zemi, začne ním pretekať elektrický náboj oveľa rýchlejšie a prudšie. Je to mohutný výboj záporného elektrického náboja nahromadeného v oblaku a kladného elektrického náboja nahromadeného elektrostatickou indukciou na zemskom povrchu.

Aké škody môže spôsobiť blesk?

Blesky sú súčasťou búrky. Pokiaľ nie je detekovaný blesk, tak nemôžeme hovoriť o tom, že je búrka. Blesk sa rozdeľujú na dve hlavné kategórie. 

 • CC blesk: Ide o skratku z anglického slovného spojenia Cloud to Cloud, v preklade z oblaku do oblaku. Tieto blesky nie sú nebezpečné pre človeka, keďže sa vyskytujú iba v oblakoch
 • CG blesk: Ide o skratku z anglického slovného spojenia Cloud to Ground, v preklad z oblaku do zeme. Tieto blesky sú nebezpečné nie len pre majetok, ale hlavne pre človeka, keďže tie blesky ,,udierajú do zeme,, a tým pádom môžu napáchať škody rôzneho rozsahu

Aké najčastejšie škody môže spôsobiť blesk? 

 • Požiar
 • Skrat elektrospotrebičov
 • Zlomenie stromu (po zásahu môže vzniknúť aj požiar)
 • Smrť, prípadne iné zdravotné komplikácie, popáleniny

Základné pravidlo je, že treba si nájsť úkryt. Blesky sú často pôvodcom požiarov a to hlavne v suchých oblastiach. Časté bývajú skraty elektrospotrebičov pokiaľ nie je inštalovaná prepäťová ochrana. Dôležité sú aj bleskozvody na budove, ktoré dokážu stiahnuť blesk do zeme. Treba si však uvedomiť, že blesk si vždy hľadá najkratšiu cestu smerom dole a netreba sa spoliehať, že blesk udrie do stromu, či kostolnej veže, ktorá je vyššia ako vy. Sú prípady, kedy blesk zasiahol ženu uprostred dvoch panelových domov vybavených bleskozvodom, či zasiahol dom, ktorý nemal bleskozvod aj keď v jeho blízkosti boli rovno dva domy z bleskozvodmi. 

Ako predísť škodám, ktoré môže spôsobiť blesk?

SHMÚ vydáva upozornenia, keď sa očakávajú alebo vyskytujú búrky. Vo všeobecnosti sa ale odporúča sledovať počasie na viacerých stránkach a každý deň, aby ste boli dostatočne dopredu informovaný a tam zamedzili prípadným škodám. Výstrahy pres búrky sú často vydávané niekoľko hodín pred vývojom búrok. Výstrahy sú zvyčajne vydané na veľké plochy, takže môže trvať niekoľko hodín, než sa búrky dostanú k vám. Na druhej strane sa môže vytvoriť silná búrka aj behom 30 minút priamo v okolí školy.

Aké opatrenia treba urobiť?

Ak je to možné, v prípade búrky choďte dovnútra. Držte sa ďalej od okien, pretože ak udrie v blízkosti blesk, tak následný zvukový efekt (hrom) môže byť natoľko silný, že rozvibruje okno a to môže spôsobiť ujmu na zdraví . Ak ste uviazli vonku pri búrke – nájsť si čo najskôr úkryt (Opustená budova, Drevený prístrešok, Jaskyňa (platí pravidlo, že čupnúť si a minimálne 1,5 metra priestor na každú stranu, Auto ). Ak ste na voľnom priestranstve – Všetky kovové veci dať do tašky a vzdialiť sa od nej aspoň 50 metrov, čupnúť si do priehlbiny, prečkať búrku. Nebežať, neľahnúť si na zem, čupieť. Neukrývať sa pod strom a ani iné vysoké predmety, či budovy. Zatvorte a zaistite všetky dvere a okná a zabezpečte, aby sa žiaci nezdržovali pri oknách. V prípade veľmi silného vetra je vhodné vyhlásiť aj počas vyučovania, aby sa žiaci presunuli ďalej od okien. Orežte vetvy stromu, najmä v prípade suchých konárov alebo konárov, ktoré by mohli viesť k výpadku elektrického vedenia alebo k nárazu do okien, poprípade spadnúť na žiakov, či personál školy. Naplánujte si odbornú inšpekciu striech. Každoročná kontrola vám môže pomôcť opraviť malé veci, ako sú napríklad uvoľnené plechové časti strechy. Blesk, alebo ramená blesku sa môžu dostať do budovy aj cez malú medzeru. Skontrolujte uzemnenie a kvalitu bleskozvodu. Ak vidíte porušené elektrické vedenia, zavolajte miestnu elektrickú spoločnosť. Môžete tiež nahlásiť poškodené linky miestnej polícii. Nedotýkajte sa spadnutých vedení, alebo stĺpov. Spadnuté drôty môžu elektrifikovať kaluže a dokonca aj vlhkosť v zemi, takže ak by sa dostali blízko vašej školy, mali by ste zostať vo vnútri. Mali by ste zvážiť odchod študentov domov, kedykoľvek hrozí nebezpečenstvo, alebo sú vydané výstrahy. Existujú dva hlavné aspekty:

 • Určte, koľko času bude trvať študentom cesta do bezpečia domova.
 • Koľko času máte, než je očakávané, že búrky a vietor ovplyvnia váš okres? 

Ak existuje možnosť, že študenti budú počas búrky cestovať, odložte ich odchod až po        uplynutí búrky. Autobusy „neposkytujú ochranu“ pred silnými búrkami a študentom by ste mali poskytnúť dostatok času na návrat domov. Nie je vhodné, aby si rodičia chodili do školy vyzdvihnúť svoje deti v drsnom počasí. Deti sú oveľa bezpečnejšie za nepriaznivého počasia v škole. 

 • Ak začujete hrom, ste dosť blízko búrky! Keď počujete hrom, alebo uvidíte

blesk zoberte všetky deti do bezpečia do vnútra. 

Búrky siahajú 5 až 10 kilometrov do atmosféry. Vietor vo vzduchu môže vyhodiť hornú časť (kovadlinu) búrky mnoho kilometrov po prúde. Blesk môže vyjsť zo strany alebo z kovadliny búrky a zasiahnut zem 10 až 30 km od dažďovej časti mraku.

Pravidlo 30 – 30 – Stanovte hrozbu blesku vo vašej oblasti. 

 • 30 Sekúnd Počítajte sekundy medzi videním blesku a počutím hromu. Ak je tento čas kratší ako 30 sekúnd, je blesk stále potenciálna hrozba. Ihneď vyhľadajte prístrešie.
 • 30 minút: Po poslednom blesku počkajte 30 minút pokým opustíte úkryt. Polovica všetkých úmrtí bleskom sa stane potom, ako búrka prejde. Zostaňte v bezpečnej oblasti, kým si nebudete istí, že hrozba prešla.

Čo odporúča civilná ochrana Slovenskej republiky pri extrémnych prejavoch počasia bleskoch?

Ako postupovať pri búrkovej činnosti?

Na túru chodievajte v skupine najmenej troch osôb. Ak by sa stal úraz jednému z vás, druhý poskytuje pomoc priamo na mieste a tretí vyhľadá pomoc v okolí. Snažíme sa opustiť voľné priestranstvo – lúku, pole, vodnú plochu. Keď to nestihneme a nejde o vodnú plochu, potom sa treba zdržiavať čo najnižšie – ľahneme si. Vyhýbame sa korytám potokov a snažíme sa búrku prečkať na bezpečnom mieste.  Horská chata, auto, autobus – síce to nie sú úplne bezpečné miesta, ale vždy je menšie riziko zásahu bleskom ako na priamom priestranstve. Počas búrky sa snažíme nebežať, nebicyklujeme, vypneme mobilný telefón, odložíme dáždnik a nenosíme nad úrovňou hlavy žiadne predmety kde je kov – slúžili by ako zvod blesku. Tak isto sa vyhýbame silno premočenej zemi – voda je vodičom elektrického prúdu. Voda má väčšiu vodivosť ako zem V mokrom teréne sa prúdy po údere blesku môžu šíriť až na vzdialenosť 300 metrov. Treba stáť na vzdialenosť menšiu ako 2 metre od vysokých osamotených predmetov – stromy, komíny, budovy, ktoré nie sú zaistené bleskozvodom. Ak stanujeme v horách – včas opustíme stan a zostúpime do doliny. Najvhodnejšie je mať dopredu premyslené miesto úkrytu. Na zistenie aktuálneho stavu počasia je vhodné mať vždy pri sebe komunikačné prostriedky a pomocou nich sledovať predpovede počasia. Počas búrkového obdobia bivaky plánujeme mimo hrebeňov hôr a mimo otvorených priestranstiev. 

Vodné plochy sa snažíme opustiť ešte pred príchodom búrky, pretože silný vietor a následné vysoké vlny nám môžu skomplikovať situáciu. Počas búrky je nebezpečné chytať ryby, pretože udica priťahuje blesky. Neschovávajte sa pod skalné previsy a jaskyne ak jej dĺžka nie je aspoň 1 1/2 výšky dospelého človeka a nad hlavou nie je voľný priestor minimálne 1/2 dĺžky dospelého človeka, od vchodu treba dodržať vzdialenosť minimálne meter. Je vhodné si čupnúť. Pokyny je dôležité dodržať predovšetkým z bezpečnostných dôvodov. Ak blesk udrie v našej blízkosti, po mokrej skale bude zostupovať k nášmu miestu úkrytu. Má tri možnosti postupovania – vľavo, vpravo, alebo pôjde cez vnútornú stranu výklenku, v ktorom sme my. Ak nedodržíme doporučenú vzdialenosť, hrozí že preskočí na nás, pretože spĺňame funkciu „vodivého mostíka“. Vzdialenosť medzi osobami nemá byť menšia ako 3 m. Prvá pomoc pri zasiahnutí bleskom pri zastavení dýchania a obehu poskytneme prvú pomoc, ak je osôb viac resuscitujeme osoby, ktoré sú priamo v ohrození života, vykonáme protišokové opatrenia, ošetríme rany a popáleniny.

Čo o búrkach a bleskoch hovorí Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy?

Vzhľadom na zosilnenie búrok v teplej časti roka sa očakáva častejší výskyt bleskov, silného vetra, víchric a tornád v súvislosti s búrkami. Suché periódy môžu byť prerušované niekoľkodennými dažďami s vysokým úhrnom zrážok, prípadne silnou búrkovou činnosťou s intenzívnymi zrážkami, pričom by sa počet dní s búrkou oproti súčasnosti nemal zmeniť (15 až 30 za leto), ale veľmi silných búrok bude pravdepodobne až o 50 % viac. Ďalej sa predpokladá, že na Slovensku sa budú pri mimoriadne silných búrkach objavovať tornáda. Možno očakávať častejší výskyt bleskových lokálnych povodní v rôznych častiach Slovenska.

Tagy

Adaptácia miest a obci
Extrémne prejavy počasia
Individuálna zmena
Návody
Spoločenská zmena
Zdravie obyvateľov

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako sa správať v aute počas extrémnych prejavov počasia?

Najlepšie je za nepriaznivých poveternostných podmienok či počas prírodných katastrof autom vôbec nejazdiť a zostať v bezpečí.