Ako sa pripraviť pred extrémnym prejavom počasia?

1.Vzdelávajte sa

Pripravenosť je jednoduchšia, keď pochopíte možné hrozby, ktoré sa v meteorológii vyskytujú. Viete, čo sú výstrahy a aké majú stupne? Vzdelávajte sa o nepriaznivom počasí a o tom, ako funguje varovný proces, čo vám pomôže pochopiť rozsah možností a obmedzení, ktoré musíte naplánovať. Výstražné správy o nebezpečnom počasí sa vydávajú denne od SHMÚ a môžu vás v budúcnosti upozorňovať na očakávané nebezpečenstvá. 

2.Vypracujte akčný plán školy pre prírodné hrozby

Ak v súčasnosti nemáte pre svoju školu akčný plán na nepriaznivé počasie, jeho vypracovanie musí byť súčasťou vašej pripravenosti. V skutočnosti by sa celý tento dokument mohol považovať za súčasť plánu. V tomto procese vám môže pomôcť a poskytnúť usmernenie Hasičský a záchranný zbor alebo národná meteorologická služba. Plán vašej školy bude musieť byť prispôsobený konkrétnemu nastaveniu. Dôkladne preskúmajte rozloženie vašej štruktúry. Budete musieť určiť útočisko v prípade nebezpečia. Použite mapu školy a fyzicky prehliadnite budovu (budovy) s vedením školy. Môžete tiež požiadať o pomoc miestny hasičský zbor, pohotovostné inštitúcie, alebo stavebného inžiniera. V ideálnom prípade by sa študenti mali presúvať na najnižšiu možnú úroveň, do vnútorných miestností mimo vonkajších stien a okien, ktoré by určite mohli zlyhať v prípade víhrice, downburstu, tornáda alebo silného škodlivého vetra. 

Interiér, malé miestnosti zvyčajne poskytujú najlepšiu ochranu. Kancelárie alebo kúpeľne sú zvyčajne obľúbenými miestami. Interiérové chodby sú zvyčajne ďalšou dobrou voľbou, ale vyhýbajte sa tomu, aby ste sa príliš priblížili vonkajším dverám. Ak má predsieň na konci sklenené dvere, nie je  to dobrá voľba. Chodby sa môžu tiež stať aerodynamickým tunelom, cez ktorý budú lietať nebezpečné trosky. Chodba, ktorá je kľukatá, by mala byť relatívne bezpečnejšia ako priama chodba pre to, aby sa nevytvoril  aerodynamický tunel. Vyhnite sa vonkajším triedam, alebo miestnostiam s mnohými oknami. Vyvarujte sa veľkoplošným miestnostiam s veľkou strechou, ako sú telocvične, sály a jedálne. Musíte predpokladať, že dôjde k zlyhaniu stropu. Vyhnite sa mobilným učebniam.

Pri mapovaní a určovaní bezpečných oblastí je potrebné zvážiť viac faktorov:
Zohľadnite bežné školské aktivity alebo iné prípady, keď sa úkryty nepoužívajú.

 • Čas dostať sa na miesto – Mali by ste si vybrať úkryt, do ktorého môžete študentov bezpečne dostať do troch minút. Závisí to od počtu študentov, vzdialenosti od krytu, množstva priestoru atď.
 • Veľkosť, alebo priestor – ubezpečte sa, že máte dostatok miesta na to, aby sa zmestili všetci študenti priradení k tomuto úkrytu. Zvážte dennú dobu, veľkosť triedy a špeciálne potreby študentov, aby ste si s každým prípadom poradili. Možno budete musieť určiť niekoľko úkrytov v rôznych častiach, alebo zónach vašej budovy, aby vyhovovali všetkým. Nezabudnite tiež na zamestnancov školy.
 • Konštrukcia – Skontrolujte kvalitu konštrukcie, aby ste zaistili spoľahlivú ochranu. Vyhľadajte možné poruchy stropov. Mali by ste sa vyhnúť miestnostiam so strešnými oknami.
 • Oznámenie – Vyvinúť metódu na oznamovanie útočiska všetkým. Môže to byť reproduktorový systém, špeciálny tón alebo zvonček, ale v prípade straty elektriny sa uistite, že máte záložnú metódu (vzduchový klaksón alebo megafón). Zaistite, aby každý jasne vedel, aký je signál oznámenia. Úkryty by mali byť zreteľne označené šípkami smerujúce ľudí do „bezpečnejších“ oblastí.

Školské autobusy a komunikácia s prepravnými spoločnosťami

 • Zahrňte do plánu, čo by vodiči autobusov mali počas prepravy.
 • Komunikácia s vodičmi je kľúčová prostredníctvom centrálneho dispečingu, alebo cez školských úradníkov. Mali by sa poskytovať informácie o počasí, aby boli vopred informovaní o možnom nepriaznivom počasí.
 • Zahrňte ich do svojich tréningov.
 • Vodiči by mali mať vedomosť o možných bezpečných úkrytoch na plánovanej trase, ktoré môžu v prípade potreby použiť, môžu to byť jaskyne, pivnice, študijné štruktúry atď.
 • Ak sú výstrahy pre víchrice či povodne, vopred koordinujte, čo by mali vodiči dopravných prostriedkov aj študenti podniknúť 

3.Vylepšujte a precvičujte si svoj akčný plán

Pomerne často by ste si mali precvičovať a prehodnocovať svoj akčný plán pre nepriaznivé počasie a prírodné hrozby. Ak je váš plán nový, navrhnite niekoľko praktických stretnutí v prípade, že pred dokončením musíte revidovať výber úkrytu. Cvičenie pomôže nielen potvrdiť správnosť vášho plánu ale aj ilustrovať všetky nedostatky, ktoré je potrebné vyriešiť a môže vašich študentov a zamestnancov vzdelávať o vhodných reakciách počas nepriaznivého počasia.

Váš plán by sa mal skontrolovať najmenej raz ročne a kedykoľvek sa v budovách, prístreškoch alebo triedach vykonajú zmeny. Dobrá šanca na precvičenie aj počas celoštátnych, alebo regionálnych cvičení, informujte sa aj o týchto možnostiach. Informujte rodičov o svojom akčnom pláne, ktorý môže zahŕňať študentov, ktorí zostávajú alebo meškajú v škole mimo riadnych hodín, ak hrozí nebezpečné počasie.

4.Buďte včas informovaní o počasí a prírodných hrozbách

Ďalším kľúčom v príprave je dobrý a spoľahlivý zdroj informácií o počasí. Dokonca ani najlepší akčný plán nie je dobrý, ak sa nesledujú prichádzajúce predpovede nepriaznivého počasia alebo súvisiace varovania. Či už používate komerčné rádio, televíziu, súkromnú službu, komunitnú vonkajšiu sirénu alebo internet. Meteorologické rádio nepretržite monitoruje vydávanie týchto typov upozornení a môže vás vopred upozorniť, aby ste mali čas naplánovať alebo aktivovať svoj akčný plán. 

Rovnako ako iné aspekty správnej prípravy je pri monitorovaní miestnych poveternostných podmienok potrebný aktívny prístup. Aj keď SHMÚ predlžuje časy varovania, nemali by ste predpokladať, že budete vždy dostávať varovanie, alebo upozornenie na ohrozujúce počasie. Ak zistíte, že sa blíži víchrica alebo sú predpovedané lokálne povodne, mali by ste postupovať podľa svojich akčných plánov, aj keď nezaznie výstraha alebo pokyn k reakcii od orgánov verejnej správy. Zvážte účasť na výcvikovej skupine zameranej na nepriaznivé poveternostné podmienky, alebo určte zamestnancov, ako pozorovateľov okolo vašej školy. Vodiči autobusov môžu mať z tohto typu výcviku úžitok, aby sa mohli naučiť základným formáciám oblačnosti, ktoré môžu byť predchodcami hroziaceho počasia.

Ako postupovať počas extrémnych prejavov počasia?

1.Monitorujte poveternostné podmienky

Použite svoj zdroj informácií o počasí, aby ste držali krok s blížiacimi sa prejavmi počasia, ich závažnosťou a hlásením nebezpečného počasia. Ak je vydaná výstraha nižšieho stupňa, venujte osobitnú pozornosť meniacim sa poveternostným podmienkam a buďte pripravení konať, ak dôjde k vydaniu vyššieho varovania alebo lokálnym náhlym zmenám počasia. Ak má vaša škola určených pozorovateľov búrok a extrémnych prejavov, dajte im inštrukcie nech pozorujú a komunikujú z určeného miesta. Rádio alebo vysielačky  s krátkym dosahom môže byť dobrým nápadom na komunikáciu medzi pozorovateľmi (spottermi) a správcom alebo kanceláriou školy.

2.Konajte

Rešpektujte všetky varovania a predpokladajte, že nepriaznivé počasie zasiahne vašu oblasť. Buďte v bezpečí namiesto ľutovania, pretože so všetkými hrozbami počasia budete zaobchádzať s náležitou vážnosťou. Pochopte, že budete mať falošné poplachy, ale to je omnoho lepšie, ako keby ste neboli pripravení, keď bude vaša škola zasiahnutá.

3.Využite svoj akčný plán

Každý hľadá vhodné útočisko alebo sa riadi podrobným plánom školy. Ak to čas dovolí, vezmite na vedomie problémy, ktoré sa objavia počas používania plánu. Ak je nepriaznivé počasie, nepribližujte sa k oknám. Nepokúšajte sa otvárať okná, alebo dvere, aby ste vyrovnali tlak.  Pred búrkou zatiahnite záclony a rolety . Ak sa okná rozbijú záclony, alebo žalúzie môžu zastaviť fúkanie zvyškov.Počas búrky je nebezpečný najmä silný vietor a lietajúce trosky, ktoré spôsobia škody a môžu prasknúť sklenené tabule, alebo vonkajšie steny. Pokračujte v monitorovaní poveternostných podmienok, kým si nie ste istí, že extrémne prejavy počasia ustúpili. 

4.Posúdťe poškodenie

Ako náhle ste si istí, že búrka prešla, posúďte budovy a poškodenie skôr, ako prepustíte ľudí z ich skrýš. Mali by sa skontrolovať aj vonkajšie plochy vrátane detských ihrísk. Ak sa zistí poškodenie, pravdepodobne bude potrebné držať ľudí v skrýšach, alebo ich premiestniť do bezpečnejších oblastí. Označujte oblati a miestnosti napríklad nápisom „skontrolované“, alebo používajte vopred určené signály na upozornenie študentov, alebo zamestnancov, že je bezpečné sa vrátiť do svojich tried.

5.Revidujte plán, obnovujte odolnejšie

Po každom použití plánu zvážte jeho preskúmanie. Aké zlepšenia a opatrenia viete vykonať? Prejdite si to aj  so zamestnancami a študentami a komunikujte ednotlivé kroky akcie. 

 • Čo fungovalo dobre? 
 • Čo sa dá vylepšiť? 
 • Aké problémy boli zaznamenané? Ako sa dajú riešiť?

Ako vieme urobiť budovu, pozemok a okolie odolnejšie? 

Aké extrémne prejavy môžu ohroziť vašu školu?

Búrky 

Silné búrky sú tie búrky, ktoré spôsobujú vetry 70 km/h alebo viac a / alebo krupobitie s priemerom 1 cm alebo väčším. Tornáda sú prudko rotujúce stĺpy vzduchu pripojeného k základni oblačnosti nad a v kontakte so zemou pod nimi. Majte na pamäti, že aj keď sa takéto počasie najčastejšie vyskytuje v teplých mesiacoch, môže prísť počas ktorejkoľvek sezóny. Ak sú podmienky priaznivé pre nepriaznivé počasie, SHMÚ vydá výstrahy. Výstrahy na búrku, alebo varovanie o tornáde či orkáne znamená, že hrozí nebezpečenstvo na majetku a životoch.

Pri silnej búrke musia byť vonkajšie aktivity odložené. Ako sa búrka blíži, možno budete chcieť presunúť študentov z najviac náchylných oblastí, ako sú mobilné učebne a telocvične, aj keď ešte nebolo vydané upozornenie. Možno budete chcieť vyslať školského úradníka vyškoleného v zisťovaní nepriaznivého počasia zhodnotiť situáciu. Táto osoba potom môže odporučiť, kedy podniknúť špeciálne kroky. Ak sa vydá vážne varovanie pred búrkami a vaša škola je v tejto oblasti, všetky vyššie uvedené akcie sú dôležité. Je dôležité si uvedomiť, že aj keď pre jeden kraj sú vydávané silné búrky, niekedy sa menšie môžu vyskytnúť aj v susediacich krajoch. Akcia sa odporúča, iba ak je vaša škola v ceste búrky.

Okrem silného škodlivého vetra, silných búrok môže obsahovať veľké krupobitie a študenti by sa mali presťahovať z miestností so strešnými oknami. Ak máte miestnosti, kde môžu byť veľké vonkajšie okná vystavené vetrom, držte študentov mimo týchto častí, až kým búrka neprejde. Keď je vydané varovanie tornáda  pre vašu oblasť a vy ste zistili, že vaša škola je na ceste tejto búrky, „okamžitá a úplná výzva na akciu“ je potrebná. Ak búrka ešte nezasiahla vašu školu, začnite sťahovať študentov a zamestnancov z nebezpečných oblastí a pošlite vyškolenú osobu učiteľa, alebo zamestnanca školy, aby dohliadali na búrkový postup. Premiestnenie študentov z vyšších poschodí do nižších poschodí by nemalo trvať dlhšie ako dve, alebo tri minúty. Mali by ste mať aspoň pár ľudí, ktorí vedia, ako vypnúť hlavné prívody elektriny a plynu a vody, ak to bude vyžadovať situácia . 

Mali by ste zvážiť odchod študentov domov, kedykoľvek hrozí nebezpečenstvo, alebo sú vydané výstrahy. Existujú dva hlavné faktory, ktoré je potrebné zvážiť: 

 1. Určte, koľko času bude trvať študentom cesta do bezpečia domova.
 2. Koľko času máte, než je očakávané, že búrky ovplyvnia váš okres? Výstrahy sú zvyčajne vydané na veľké plochy, takže môže trvať niekoľko hodín, než sa búrky dostanú k vám. Na druhej strane to môže byť rýchlo sa rozvíjajúca situácia s kratším časom, ako hodinu pred dopadom búrok. Ak existuje možnosť, že študenti budú počas búrky cestovať, odložte ich odchod až po uplynutí búrky.

Blesky

Podľa definície, búrka obsahuje blesk. Blesk je hrozba pre kohokoľvek, napríklad futbalový tím na ihrisku, deti na telesnej výchove cvičiace vonku, fanúšikovia v nekrytom hľadisku, deti na ihrisku, atď. Ak sú pozorované búrky, tu sú odporúčané bezpečnostné tipy pre blesk: 

 • Ak začujete hrom, ste dosť blízko búrky! Keď počujete hrom, alebo uvidíte blesk zoberte všetky deti do bezpečia do vnútra.

Búrky siahajú 10 až 15 kilometrov do atmosféry. Vietor vo vzduchu môže vyhodiť hornú časť búrky mnoho kilometrov po prúde. Blesk môže vyjsť zo strany a zasiahnuť zem 10 až 30 km od dažďovej časti mraku.

 • Pravidlo 30 – 30 – Stanovte hrozbu blesku vo vašej oblasti
 • 30 Sekúnd  Počítajte sekundy medzi videním blesku a počutím hromu. Ak je tento čas kratší ako 30 sekúnd, je blesk stále potenciálna hrozba. Ihneď vyhľadajte prístrešie. 
 • 30 minút: Po poslednom blesku počkajte 30 minút pokým opustíte úkryt. Polovica  všetkých úmrtí bleskom sa stane potom, ako búrka prejde. Zostaňte v bezpečnej oblasti, kým si nebudete istí, že hrozba prešla.

Záplavy

Bleskové zaplavenie je rýchly vzostup vody – zvyčajne šesť hodín alebo menej – pozdĺž potoka, alebo nízko položenej mestskej oblasti. Ak existujú možnosti záplav z búrok, alebo prívalových dažďov SHMÚ vydá výstrahu. Prijmite opatrenia na ochranu svojho života študentov a majetku:

 • Poznajte druhy povodňových rizík vo vašej oblasti.
 • Dôležité dokumenty uchovávajte vo vodotesnej nádobe alebo vytvorte digitálne kópie chránené heslom.
 • Chráňte majetok, presuňte ho čo najvyššie poschodia alebo čo najvyššie od podlahy, 
 • Zvážte obstaranie čerpadla na vodu na batériu
 • Oboznámte sa s krajinou okolo vás. Zistite, ako možno zadržať vodu v krajine a predchádzať záplavám. 
 • Zorganizujte stretnutie samosprávy a komunitné stretnutia, kde budete hladať riešenia pre lesy, lúky, polia, mokradem potoky a rieky v okolí miest a obci 
 • Nechajte si posúdiť svoju nehnuteľnosť kvalifikovaným krajinným architektom a odborníkom na stavby. Zistite, aké opatrenia viete na zamedzenie prípadných hrozieb využiť.
 • Poraďte sa s odborníkom o vhodných preventívnych opatreniach pre vášu školu. Zadržiavajte vodu na pozemku. Realizujte jednoduché vodozádržné opatrenia. Zadržte dažďovú vodu zo striech do sudov, podzemných kontajnerov alebo ju odveďte do zeme. Odlahčíte tak miestnu kanalizáciu či potoky a rieky v čase, keď je to naozaj potrebné. 
 • Zdvihnite elektrické komponenty. Prenajmite si elektrikára s licenciou na presunutie elektrických komponentov (vypínačov, zásuviek, ističov a káblov) najmenej 30 cm nad kritickú úroveň pre vašu oblasť. Pomôže to zabrániť poškodeniu elektrického systému a zníži sa pravdepodobnosť požiaru v dôsledku skratu v zaplavených systémoch.

Zimné počasie

Extrémne zimné počasie si v mnohých častiach vyberá daň na životoch a majetku. Za mnoho z nich je zodpovedný silný sneh a mrazivý dážď, alebo víchrice, ktoré môžu mať smrteľné následky. Okrem toho stovky úmrtí a zranení spôsobuje aj podchladenie a omrzliny. Zo všetkých zimných úmrtí súvisiacich s ľadom a snehom, sa vyskytuje 70 percent  pri nehodách motorových vozidiel. Silné sneženie môže región znehybniť, paralyzovať mesto, uväzniť dochádzajúcich ľudí, zastaviť tok dodávok,  prerušiť pohotovostné a lekárske služby. Hromadenie ťažkého snehu môže spôsobiť zrútenie budovy alebo spôsobiť pád stromov a elektrického vedenia. Keď je sneh spolu s vetrom, cestovanie sa stáva ešte nebezpečnejším. Školský autobus a jeho trasy môžu byť blokované snehovými závejmi a cestovanie môže byť nebezpečné. Autobusová doprava často mešká alebo je nedostupná.

Poľadovice a hromadenie ľadu môže spôsobiť pád stromov, inžinierskych sietí a komunikačných veží, blokovať cesty a spôsobovať výpadky energie. Cesty sa stávajú ľadovým klziskom a sú takmer nepriechodné. Opäť školské autobusy môžu meškať, alebo byť nedostupné. Zimu často sprevádza extrémne nízka teplota. Dlhodobé vystavenie takejto teplote môže spôsobiť omrzliny alebo podchladenie a môže sa stať život ohrozujúcou. Toto je problém pre deti čakajúce na autobusových zastávkach, alebo vo vonkajšom prostredí. Keď je veľmi chladno, teploty sú sprevádzané vetrom, čo je obzvlášť nebezpečná situácia.

Pri rozhodovaní o aktivácii plánu musíte použiť čo najviac informácií o type zimnej búrky, očakávanom vplyve a dobe dopadu na váš školský obvod. Pri väčšine zimných búrok bude hlavným rozhodnutie o zrušení, oneskorení alebo pozastavení vyučovania ako obvykle. V strážených situáciách sa zvyčajne nevyžaduje okamžitá akcia. Ak sa však vydá varovanie alebo upozornenie SHMÚ, počasie a podmienky by sa mali dôkladne monitorovať. Ak sa vydá varovanie, alebo upozornenie, musí byť aktuálna poveternostná situácia posúdená. Skutočnú predpoveď, aktuálne poveternostné podmienky a podmienky na ceste treba vziať do úvahy. Jedným zo spôsobov, ako merať podmienky na ceste, je zistiť, či je sneh, alebo ľad.

Ako zostaviť akčný plán školy na prírodné hrozby?

Ako získavate informácie o počasí a varovania o aktuálnych hrozbách? 

Pretože môže dôjsť k nepriaznivému počasiu s malým, ak vôbec nejakým varovaním, minúty a dokonca i sekundy môžu znamenať zachránené životy. Iba za päť minút môže búrka prejsť 3 až 6 km. Od vydania výstrahy SHMÚ do prijatia tohto upozornenia prostredníctvom rádia,  televízie, alebo internetu môže uplynúť niekoľko minút. Tiež musíte zachytiť informáciu hneď, keď je varovanie ohlásené, lebo uplynie ešte viac času! Monitorujte svoje miestne alebo káblové televízne stanice. Mnoho televíznych staníc má prístup k produktom SHMÚ a okamžite uverejní (tj. posúva) upozornenie, keď je vydané.

Ako odovzdávate správy a inštrukcie študentom a zamestnancom

Väčšina škôl využíva systém miestneho rozhlasu na priamy príhovor študentom a  učiteľom. V niektorých prípadoch sa môže pred búrkou vypnúť elektrina, myslite na to vo vašom pláne. Je preto vhodné mať záložné výstražné zariadenie, ako je napr megafón. Ak má vaša škola mobilné učebne alebo vzdialené telocvične, ktoré nemajú zavedený rozhlas, potom by sa mali prijať špeciálne opatrenia na upozornenia študentom a zamestnancom v týchto oblastiach.Bezdrôtové komunikačné zariadenia sú účinným prostriedkom takejto komunikácie.„Vysielačky“ môžu byť najlacnejšie. 

Osoby so zdravotným postihnutím môžu vyžadovať osobitnú pozornosť. Možno budete chcieť priradiť zamestnanca každej osobe vyžadujúcej osobitnú pozornosť, pomôcť študentovi presunúť sa na príslušné miesto bezpečnosti. Musia sa brať do úvahy študenti, alebo zamestnanci, ktorí nemusia počuť upozornenia.

Ako určujete bezpečnostné zóny vo vašej škole?

Školy sú dostatočne zložité a rôznorodé, popísať presný plán, ktorý sa bude vzťahovať na každú školu preto nie je možné. Vzhľadom na túto zložitosť sa odporúča, aby sa táto fáza plánu dokončila s pomocou inžiniera alebo architekta oboznámeného s plánom školy. Najnebezpečnejšími miestami sú vo všeobecnosti veľké miestnosti s veľkými expanzívnymi strechami, ako sú jedálne, telocvične a hľadiská. Kolaps nosných stien miestnosti môže viesť k zlyhaniu celej strechy. Strechy majú tendenciu spoliehať sa na gravitáciu, aby ich udržala pripútané. Tlakové rozdiely sú vytvorené, keď silný vietor pôsobí na štruktúru tak, že spôsobujú vonkajšie tlakové sily pôsobiace na zdvihnutie strechy.

Miestnosti s veľkými oknami, ktoré sa môžu rozbiť a spôsobiť vzdušné strely, alebo tlakové napätia sú mimoriadne nebezpečné. Najcitlivejšie sú okná na boku školy smerujúce k búrke. Okno sa môže potenciálne rozbiť, aj keď búrka prejde. Ako náhle vietor vojde do budovy, ďalšie poškodenie môže spôsobiť dominový efekt. Toto je jeden z dôvodov, prečo sa neodporúča otváranie okien.

Malé interiérové miestnosti, kúpeľne a vnútorné miestnosti bez okien, ktoré sú ďalej od vonkajších dverí, poskytujú najlepšiu ochranu. Vnútorné nosné steny (s krátkymi rozpätiami strechy) poskytujú lepšiu ochranu, ako dočasné,  alebo nenosné steny a štruktúry. Ak má vaša škola suterén, presuňte študentov do suterénu. Ak má vaša škola viac ako jedno podlažie a ak nehrozia povodne,  evakuujte horné poschodia vašej školy do  najnižších poschodí.  

Kontrolný zoznam akčného plánu školy na prírodné hrozby

Na návrh alebo kontrolu akčného plánu proti nepriaznivému počasiu môžete použiť kontrolný zoznam. Plán by mal byť navrhnutý tak, aby učiteľov a študentov kdekoľvek v areáli školy bolo možné rýchlo upozorniť a riadiť sa vopred stanoveným plánom činnosti na maximalizáciu bezpečnosti.

1.Kto je zodpovedný za aktiváciu plánu? Existuje záloha?

2.Aké sú primárne prostriedky prijímania informácií o počasí?

3.Akou metódou varujete učiteľov a študentov? Existuje záloha, ktorá nevyžaduje elektrinu? (Elektrina sa môže vypnúť počas búrky, alebo víchrice).

4.Prihláste sa na odber upozornení zo SHMÚ ak je to možné.

5.Urobte opatrenia pre tieto oblasti:

  1. Študenti, ktorí môžu byť počas búrky v jedálni alebo telocvični.
  2. Študenti so zdravotným postihnutím alebo iní študenti, ktorí môžu byť v situácii, kde nie je počuť varovanie, alebo byť schopní reagovať sami od seba. Priradenie učiteľa každému študentovi so špeciálnymi potrebami, ktorý zabezpečí, že sa študent dostane na bezpečné miesto.
  3. Študenti mimo školy vrátane mimoškolských aktivít. Pamätajte, že ak ste dosť blízko na to, aby ste počuli hrom, potom ste dosť blízko na to, aby vás zasiahol blesk.
  4. Študenti, ktorí sú mimo bezpečných zón, môžu byť v ohrození nebezpečenstvom veľkých krúpov alebo silným vetrom.

6.Najbezpečnejšie miesta pre školu: (za predpokladu, že nie sú podzemné prístrešky alebo suterén)

  1. Vnútorná chodba na najnižšej úrovni.
  2. Preč od okien.
  3. V malej miestnosti, napríklad v kúpeľni, obklopenej nosnými stenami.
  4. V miestnosti bez malých predmetov, ktoré môžu slúžiť ako projektily (napríklad riad).

7.Niektoré ďalšie aspekty navrhovania plánu:

  1. Precvičte si svoj plán. Najlepšie polročne (jeseň a jar).
  2. Súčasťou výcviku je aj bezpečnostná inštruktáž proti nepriaznivému počasiu.
  3. Nabádajte svojich zamestnancov, aby vypracovali plán pre svoje rodiny doma.
  4. Povzbudzujte administrátorov a fakulty, aby sa zúčastnili kurzov zameraných na nepriaznivé poveternostné podmienky na náklady školy.
  5. Odporúča sa prizvanie odborníka a miestnej školskej rady pri návrhu núdzového plánu. Havarijný plán by mal reagovať na zvyšujúcu sa hrozbu nepriaznivého počasia z dní pred samotnou nebezpečnou poveternostnou udalosťou.
  6. Nabádať správcov, aby sa obrátili na najbližší meteorologický úrad, alebo miestneho koordinátora krízových služieb, ktorý vám pomôže s odpoveďou na otázky, ktoré môžu vzniknúť.

Čo odporúča civilná ochrana Slovenskej republiky pre extrémnych prejavoch počasia?

Ako postupovať pri vzniku víchrice? 

 • keď nemusíte, nevychádzajte z domu, 
 • nezdržiavajte sa na voľných plochách, 
 • nezdržujte sa pri labilných prekážkach, 
 • zatvorte a zabezpečte okná a dvere, 
 • odložte z dvorov voľne položené predmety,
 • nepúšťajte von deti, 
 • zabezpečte domáce zvieratá, 
 • neparkujte pod stromami a pri chatrných budovách, 
 • s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdite po otvorených veterných plochách.

Ako postupovať pri búrkovej činnosti a prívalových dažďoch?

Ak vás zastihne táto pohroma v aute, tak:  nikdy nejazdite cez zaplavenú cestu alebo most, ak neviete odhadnúť hĺbku vody. Auto pri ponorení karosérie ľahko stratí kontakt s vozovkou. Na mostoch hrozí aj ich zrútenie. Vráťte sa späť a pohľadajte inú cestu. Zastaňte na vyvýšenom mieste. Počúvajte rádio a dopravný servis. Neostávajte v zaplavenom aute,  ak ho zaleje voda, vystúpte a nájdite si vyvýšené miesto. 

Na túru chodievajte v skupine najmenej troch osôb. Ak by sa stal úraz jednému z vás, druhý poskytuje pomoc priamo na mieste a tretí vyhľadá pomoc v okolí. Snažíme sa opustiť voľné priestranstvo – lúku, pole, vodnú plochu. Keď to nestihneme a nejde o vodnú plochu, potom sa treba zdržiavať čo najnižšie – ľahneme si. Vyhýbame sa korytám potokov a snažíme sa búrku prečkať na bezpečnom mieste.  Horská chata, auto, autobus – síce to nie sú úplne bezpečné miesta, ale vždy je menšie riziko zásahu bleskom ako na priamom priestranstve. Počas búrky sa snažíme nebežať, nebicyklujeme, vypneme mobilný telefón, odložíme dáždnik a nenosíme nad úrovňou hlavy žiadne predmety kde je kov – slúžili by ako zvod blesku. Tak isto sa vyhýbame silno premočenej zemi – voda je vodičom elektrického prúdu. Voda má väčšiu vodivosť ako zem V mokrom teréne sa prúdy po údere blesku môžu šíriť až na vzdialenosť 300 metrov. Treba stáť na vzdialenosť menšiu ako 2 metre od vysokých osamotených predmetov – stromy, komíny, budovy, ktoré nie sú zaistené bleskozvodom. Ak stanujeme v horách – včas opustíme stan a zostúpime do doliny. Najvhodnejšie je mať dopredu premyslené miesto úkrytu. Na zistenie aktuálneho stavu počasia je vhodné mať vždy pri sebe komunikačné prostriedky a pomocou nich sledovať predpovede počasia. Počas búrkového obdobia bivaky plánujeme mimo hrebeňov hôr a mimo otvorených priestranstiev. 

Vodné plochy sa snažíme opustiť ešte pred príchodom búrky, pretože silný vietor a následné vysoké vlny nám môžu skomplikovať situáciu. Počas búrky je nebezpečné chytať ryby, pretože udica priťahuje blesky. Neschovávajte sa pod skalné previsy a jaskyne ak jej dĺžka nie je aspoň 1 1/2 výšky dospelého človeka a nad hlavou nie je voľný priestor minimálne 1/2 dĺžky dospelého človeka, od vchodu treba dodržať vzdialenosť minimálne meter. Je vhodné si čupnúť. Pokyny je dôležité dodržať predovšetkým z bezpečnostných dôvodov. Ak blesk udrie v našej blízkosti, po mokrej skale bude zostupovať k nášmu miestu úkrytu. Má tri možnosti postupovania – vľavo, vpravo, alebo pôjde cez vnútornú stranu výklenku, v ktorom sme my. Ak nedodržíme doporučenú vzdialenosť, hrozí že preskočí na nás, pretože spĺňame funkciu „vodivého mostíka“. Vzdialenosť medzi osobami nemá byť menšia ako 3 m. Prvá pomoc pri zasiahnutí bleskom pri zastavení dýchania a obehu poskytneme prvú pomoc, ak je osôb viac resuscitujeme osoby, ktoré sú priamo v ohrození života, vykonáme protišokové opatrenia, ošetríme rany a popáleniny.

Ako postupovať pri extrémne vysokých až tropických teplotách?

Vysoké teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním. Horúčavy môžu u človeka spôsobiť:  dehydratáciu,  úpal,  prehriatie,  kŕče,  kolaps organizmu. 

Odporúčania pri extrémnych teplotách:

 • dodržiavať pitný režim, 
 • ľahšie sa stravovať, 
 • vhodne sa obliekať, 
 • zabezpečiť domovy a pracoviská pred prenikaním priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami, 
 • vhodne si rozvrhnúť aktivity medzi 12:00 a 16:00 a nezdržiavať sa na priamom slnku, 
 • aspoň raz denne sa osviežovať vlažnou sprchou (pozor na príliš studenú vodu), • používať ľahké svieže vône,
 • vyberať si pleťové krémy s UV ochranou, 
 • nefajčiť,
 • pri cestovaní použiť slnečné okuliare, opaľovacie krémy alebo tieniace fólie lebo prudké slnko spáli nechránenú pokožku už za 20 minút. 

Ako postupovať pri požiaroch?

Vysoká teplota, dlhotrvajúce sucho, nízka vlhkosť vzduchu a silný vietor, to sú podmienky pre vznik a šírenie lesného požiaru, požiare suchej trávy, krovín ale aj odpadov. Požiar v lese sa môže šíriť aj pod zemou, čo je veľmi nebezpečné, pretože je ťažké predpokladať jeho šírenie. 

Prevencia :  

 • oheň zakladáme v lese iba na vyhradených miestach, 
 • nezahadzujeme sklenené veci a ohorok z cigarety,  
 • oheň nezakladáme pri silnejšom vetre a oheň nikdy nenechávame bez dozoru,  
 • odchodom skontrolujeme stav ohniska – pahreba nesmie obsahovať žeravé uhlíky, ktoré by mohol vietor rozfúkať, 
 •  je potrebné byť na eventuálny požiar pripravený: voda, plachta na hasenie a pod.

Čo robiť v prípade požiaru?

 •  okamžite hláste požiar na čísle tiesňového volania 112 alebo 150,
 • ak je to nutné a možné, požiar treba uhasiť, alebo vykonať potrebné opatrenia na zabránenie jeho šíreniu  
 • uzavrite prívod plynu, 
 •  v prípade potreby vyveďte zvieratá a zoberte si cenné veci mimo priestoru požiaru,  
 • uvoľnite prístupové cesty záchranným zložkám a nekomplikujte činnosť,  

v prípade potreby a na základe výzvy poskytnúť súčinnosť záchranným zložkám.

Tagy

Adaptácia miest a obci
Extrémne prejavy počasia
Individuálna zmena
Návody
Spoločenská zmena
Zdravie obyvateľov

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako efektívne komunikovať počas extrémneho počasia a prírodnej katastrofy?

Prírodné katastrofy sú súčasťou ľudských životov a prirodzenou súčasťou vývoja Zeme. Očakáva sa, že zmena klímy a lokálneho prírodného prostredia ešte zhorší frekvenciu, intenzitu aj dopady niektorých druhov poveternostných javov ako sú búrky, víchrice, prívalové dažde či extrémne horúčavy a suchá.