Čo môžete urobiť?

Existuje mnoho spôsobov, ako môžete pôsobiť na svoje okolie a klientov v oblasti starostlivosti o zdravie ako aj v starostlivosti o životné prostredie. Môžete tak robiť vo svojej praxi, v miestnej komunite, doma a či online v širšom meradle. Doktori a zdravotníci v súčasnosti zohrávajú dôležitú úlohu aj pri ovplyvňovaní politických zástupcov, zástupcov verejnej správy, či miestnych lídrov komunít pri adaptácii krajiny na zmenu klímy a príprave obyvateľstva na možné nežiadúce dopady zmeny. 

Inšpirujte osobným príkladom

Podniknite na svojom pracovisku aj v osobnom živote kroky na zníženie vlastnej uhlíkovej stopy. Množstvo tipov ako na to, nájdete v časti Objavujwww./zelenazeleni.sk/objavuj/ .  Cestujte do práce na bicykli, alebo si obstarajte vozidlo, ktoré vo vašom okolí produkuje nízke alebo žiadne emisie. Jedzte viac rastlinnej stravy a čerstvých a sezónnych potravín. Pacienti radi uvidia, kde prichádzajú odborníci na zdravie k zdravým potravinám.  Znížte spotrebu mäsa a vysvetlite ľuďom dopad tejto zmeny na poľnohospodársku krajinu, spotrebu vody, emisie CO2 aj zdravie ľudí.  Používajte energeticky efektívne spotrebiče doma aj v práci. Šetrite energiou, teplom v budove. Ochladzujte priestory pomocou zelene a vody. Ak je to možné, nakupujte obnoviteľnú energiu či nainštalujte zariadenia na tvorbu energie z obnoviteľných zdrojov, ako napríklad čoraz dostupnejšie solárne panely. Ako vraví latinské príslovie: “Účinnejšie sú príklady ako slová, slová povzbudzujú, príklady priťahujú. “

Poraďte pacientom a klientom, ako sa môžu pripraviť

Umiestnite do svojej kancelárie vzdelávacie materiály o zmene podnebia a možných riešeniach. Využiť môžete rôzne návody a informačné texty zo stránky www.zelenazeleni.sk ako aj rôzne iné brožúry či plagáty o zmene klímy, životnom prostredí či dopadoch zmeny na  ľudské zdravie. Hľadajte vhodné spôsoby, ako začleniť zmenu podnebia, zmenu životného prostredia a zmenu v starostlivosti o zdravie do pacientovho každodenného života. Vytvorte rôzne manuály pre pacientov, resp. plány riadenia chorôb, ktoré sú s dopadmi zmeny klímy na vašom území očakávané. Je potrebné pred letom pacientov pripraviť na extrémne horúčavy? Alebo ich varovať na prípadné extrémne prejavy počasia ako sú napríklad víchrice, kedy môže nedbanlivým konaním dôjsť k ujme na zdraví či živote ľudí? Alebo je práve aktuálna téma infekčného ochorenia a je práve potrebné naučiť ľudí zostať v bezpečí a udržiavať sa dlhodobo zdraví a čo najviac odolní? Rozhodnutie, ktorým smerom sa vybrať, môže závisieť od miesta v ktorom pôsobite ako aj aktuálnej situácie v čase. Zistite, aké dopady klimatickej zmeny sa vo vašom okolí najbližšie roky očakávajú a ako zdravotnik, odhadnite ich možný dopad na zdravie ľudí vo vašej komunite. Na zaciatok sa sústreďte sa najzraniteľnejšie skupiny a postupujte k tým menej ohrozeným.

Poučte pacientov o účinku tepla na skladovanie liekov, vody, citlivých potravín či dávkovanie inzulínu. Zaistite, aby sa pri liečbe chorôb minimalizovali dopady na životné prostredie a  zmenu klímy. Poraďte pacientom s astmou a dýchacími problémami, aby sledovali kvalitu ovzdušia a prispôsobovali tomu svoj denný režim najmä počas horúcich dní, v zimných dňoch, keď sa vykuruje tuhými palivami, či keď sú  v regióne lesné požiare.  Ak navštevujete pacientov doma, odporúčte  pacientom vhodné opatrenia, ktorými vedia prispieť ku kvalite svojho zdravia, či sa pripraviť na extrémne prejavy dopadov zmeny klímy. Medzi kľúčové témy na území Slovenska môže patriť zraniteľnosť voči horúčavám, nedostatočné vetranie, nadmerná vlhkosť a množstvo plesní v budove, správanie sa počas extrémnych prejavov ako sú búrky, blesky, víchrice či dlhodobé vystavenie znečistenému vzduchu, či nevhodnej vode a potravinám. 

Vysvetlite pacientom pozitívny dopad zelene na kvalitu života a fyzické aj psychické zdravie. Odporúčajte riešenia, ktorými vie pacient zlepšiť vzduch či klímu vo svojom byte či jeho okolí. Podporujte rozvoj zelene a zachovanie vzrastlých stromov v meste. Plnia nezastúpiteľnú funkciu tienenia, zvlhčovania a ochladzovania prostredia, ktoré nová výsadba stromov dokáže len ťažko nahradiť. Informujte pacientov  o poveternostných podmienkach, dôležitosti čerstvého a čistého vzduchu, či o miestach, kde sa môžu schladiť počas horúcich dní. 

Spojte navzájom pacientov s podobnými výzvami, ak si môžu navzájom pomôcť. Napojte ich na “zdroje” či činnosť, ktorá už v tomto smere v komunite či samospráve prebieha.  Informujte pacientov o možnosti čerpať finančné zdroje napr. na výmenu kotlov znečisťujúcich ovzdušie, alebo inštaláciu solárnych panelov či o grantoch na zadržiavanie dažďovej vody či výsadbu zelene. 

Podporujte rozvoj svojej profesie a organizujte sa 

Porozprávajte sa s prevádzkovateľmi kliník a nemocničných zariadení o možných následkoch zmeny klímy vo vašom prostredí. Aký je predpokladaný dopad zmeny klímy vo vašom meste v lete a aký v zime? Ako viete pripraviť budovu na tieto zmeny a ako organizáciu práce? Ako viete reagovať v prípade výnimočných prejavov počasia či lokálnej prírodnej katastrofy?
Organizujte sa a podporujte riešenia v oblasti energetickej účinnosti vašej budovy, či v oblasti tzv. “zeleného obstarávania”, kedy bude vaša organizácia nakupovať tovary a služby s minimálnym dopadom na životné prostredie či zmenu klímy. Hľadajte vo svojej profesii riešenia na prácu s odpadom. V zdravotníctve vzniká veľa odpadu, ktorý je potrebné likvidovať v špecifickom režime. Aky odpad nemusí vôbec vzniknúť a viete ho nahradiť výrobkami s opakovaným použitím? Ktorý tovar viete recyklovať? Aké environmentálne náročné služby nepotrebujete využívať alebo ich viete nahradit? Ako viete znížiť využívanie chemických látok toxických pre životné prostredie v budove?  

Ak je to možné, obstarávajte lokálnych dodávateľov produktov a služieb. Podporíte tým svoj región ako aj minimalizujete environmentálny dopad pri logistike. Aké balenia pri nákupoch využívate a sú všetky naozaj potrebné?
Ak poskytujete v zdravotníckom zariadení stravu, dbajte na potraviny, ktoré sú produkované s minimálnou ekologickou stopou a ktoré majú čo najvyššiu výživovú hodnotu. Často sú to pravé lokálne potraviny produkované s minimálnym využítim chemických hnojív či zdraviu škodlivých látok. Hovorte so svojimi kolegami o dopadoch zmeny podnebia a produkcii potravín na zdravie ľudí a možné riešenia,  Hovorte so svojimi kolegami o kvalite vody vo vašom okolí či už vo vodovodoch alebo studniach. Pre dlhodobé zdravie človeka je málo čo dôležitejšie, ako kvalita vody, ktorú ľudia denne prijímajú. Organizujte s kolegami odborné stretnutia či zúčastnite sa konferencii či online diskusií na tieto témy či už na lokálnej, slovenskej alebo svetovej urovni. Prezentujte, čo robí vaše zdravotnícke zariadenie na riešenie environmentálnych aj zdravotných problémov súvisiacich so zmenou klímy.  

Naliehajte na svoje profesijné organizácie a združenia, aby sa zaoberali zmenami v životnom prostredí.  Podporujte ich v osvete obyvateľstva ako aj účinnom tlaku na kompetentné verejné orgány či ich zástupcov. Napíšte alebo navštívte zákonodarcu či zástupcov samosprávy, aby ste im pomohli pochopiť, že zmena klímy je aj otázkou zdravia a spravodlivosti. Poskytnite svedectvá a dôkazy o zdravotných aj ekonomických výhodách príprav na zmenu klímy oproti scenáru, ak sa nijak ako komunita nepripravíte. 

Využite mediálne príležitosti

Ako verejné autority v oblasti zdravia dostávate často možnosť vyjadriť sa pre miestne, regionálne či štátne média. Využite túto možnosť a poukážte na možné dopady zmeny klímy vo vašom okoli. Hovorte otvorene o tom, čo je potrebné v komunite zmeniť a čo pre to môže každý člen komunity spraviť. Hovorte o tom, ako sa vie jednotlivec pripraviť na jednotlivé dopady zmeny klímy a čo môže urobiť, aby bolo jeho zdravie odolnejšie. Vyťažte z aktuálnych udalostí. Ak práve vo vašom okolí vyčíňajú extrémne horúčavy, ľudia a pacienti sú náchylnejší počúvať a realizovať potrebné riešenia. Alebo sa blíži víchrica? Čas odkázať ľuďom, ako sa môžu pripraviť a čo počas nej robiť či nerobiť. Po udalostiach, ako sú napríklad extrémne poveternostné podmienky, môžete napísať redaktorom email o súvislosti medzi udalosťami, zmenou podnebia a zdravím. 

 

Angažujte svoje okolie a komunitu

Hovorte o dopadoch zmeny klímy na zdravie a o stratégiách ich riešenia vo vašich miestnych organizáciach,  kluboch, na stretnutiach komunít či v kostole. Školská rada, mestská rada, združenie rodičov a učiteľov či obchodná komora, to všetko sú miesta kde váš hlas bude pravdepodobne rezonovať. Keď sa vaše zariadenie zúčastňuje na udalostiach v komunite, zahrňte informácie o zmene podnebia a možných dopadoch na zdravie ľudí. Zúčastňujte sa  “veľtrhov zdravia” či rôznych tématických či sezónnych festivaloch. Zdravotníci sa na týchto akciách zúčastňujú často povinne, je tu možnosť využiť túto účasť aj na propagáciu zdravia a individuálnych  riešení klimatickej zmeny. Podporujte akcie pre zdravé komunity ako rôzne skupinové cvičenia, behy, či komunitné zbieranie odpadkov. Podporujte zeleň, bezpečné trasy do školy, cyklistické pruhy, či komunitné priestory a záhrady. Podieľajte sa na tvorbe miestnych akčných plánov pre klímu.

Tagy

Adaptácia miest a obci
Extrémne prejavy počasia
Klimatická zmena
Návody
Spoločenská zmena
Zdravie obyvateľov

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako pripraviť budovu na silné dažde?

Účinky klimatických zmien sa výrazne prejavujú aj v oblasti vodného cyklu. Čoraz častejšie sa na území Slovenska prejavujú extrémne lokálne búrky s veľkým množstvom zrážok v krátkom čase.