Začnite v malom

Najmä pre malé deti môže byť mechanizmus zmeny klímy príliš komplexný a ohromujúci. Namiesto toho, aby ste ich zahltili skleníkovými plynmi a informáciami o roztápaní sa ľadových čiapok, začnite radšej niečím pre nich hmatateľnejším. Môžete použiť izbovú rastlinu na vysvetlenie toho, ako rastliny dýchajú plyny, ktoré vydychujeme, a naopak, a to v obojstranne prospešnom cykle. Pochopenie základného uhlíkového cyklu je nevyhnutné na pochopenie vedy o klíme. 

Predstavte si myšlienku vzájomne závislých systémov objavovaním svojho okolia. Odkiaľ pochádza voda a kam pokračuje ďalej, čo odteká do odpadu? Odkiaľ pochádza jedlo? A čo vzduch? Nezabudnite zdôrazniť, že životné prostredie nie je žiadne vzdialené miesto, ale naše bezprostredné okolie – a že sme s ním všetci úzko spojení, či žijeme vo veľkých mestách, rozľahlých predmestiach alebo dažďových pralesoch.

Keď budete mať pocit, že už sú deti pripravené, môžete sa zaoberať uhlíkovým cyklom v celosvetovom meradle. Vysvetlite, že po väčšinu histórie Zeme si naša atmosféra udržiavala rovnováhu medzi zdrojmi uhlíka (procesy, ktoré uvoľňujú uhlík do atmosféry) a ich únikom (procesy, ktoré zachytávajú uhlík z atmosféry). Ale už asi 200 rokov od priemyselnej revolúcie ľudia zahltili túto rovnováhu s činnosťami, ktoré uvoľňujú množstvo ďalšieho uhlíka. Tomu nepomáhajú ani veci ako je ničenie lesov a spaľovanie fosílnych palív. Tento ďalší oxid uhličitý sa hromadí v atmosfére a správa sa ako prikrývka, ktorá pomaly otepľuje Zem.

Pracujte na porozumení rozdielu medzi podnebím a počasím. Pre mladých ľudí je ťažké predstaviť si zmeny za 20 až 30 rokov (podnebie), verzus denné výkyvy (počasie). Ak chcete získať osobnú perspektívu, vytvorte rozhovor medzi deťmi a starými rodičmi alebo starším susedom alebo iným starším človekom vo vašej komunite o zmenách, ktoré pozorovali počas svojho života a ktoré môžu súvisieť s klímou.

Vyzbrojte sa faktami

Dnes sa šíri veľmi veľa nesprávnych a zavádzajúcich informácií o klimatických zmenách. Je teda dôležitejšie ako kedykoľvek predtým konzultovať vedecké poznatky založené na dôkazoch ako správny prostriedok na pretriedenie jasných faktov od fikcie. V závislosti od vašich sociálnych kruhov ste možno počuli dospelých, ktorí tvrdia, že zmena podnebia neexistuje. Faktom však je, že veda jasne dokazuje, že zmena podnebia je skutočná – a že je spôsobená ľuďmi.

Nebuďte na to sami

Nemali by ste byť jediný v živote vašich detí, ktorý hovorí o zmenách klímy. Deti sú v škole vystavované vzdelávaniu o zmene klímy málo, napriek tomu, že to neskôr ovplyvní všetky aspekty ich života ako dospelých. Podľa nedávnej štúdie spoločnosti Science Magazine venuje tejto téme učiteľ na strednej škole iba jednu až dve hodiny.

Môžete to však zmeniť: Dajte vedieť školskej rade, že vzdelávanie v oblasti klímy je pre vás prioritou. Pošlite im odkaz na bezplatné environmentálne osnovy, ktoré obsahujú sprievodcu vychovávateľom klímy. Učebné osnovy tiež dodržiavajú vedecké štandardy novej generácie, ktoré budú učitelia určite radi počuť. Môžete tiež hovoriť s vedúcimi mimoškolských skupín, ako sú skauti, o vedení niektorých aktivít súvisiacich s podnebím – možno dokonca pomôžete deťom získať odznak zmeny klímy!

Povzbuďte ich, aby konali

Keď sa deti – alebo dospelí boja alebo majú strach, je rozhodujúce, aby sa cítili odhodlaní a motivovaní pre zmenu: Nie je lepšie riešenie na strach ako konkrétna akcia! Nižšie sú uvedené konkrétne kroky, ktoré môžu deti urobiť. A nech sa vaše deti rozhodnú robiť čokoľvek, povzbudzujte ich, aby zapojili aj svojich kamarátov a aby pomocou sociálnych médií rozšírili svoj dosah.  

 

1

Lesy a zeleň sú dôležitým spojencom v boji proti zmene klímy. Preto je dôležité zabrániť zbytočnému odlesňovaniu.

2

Ak sú dosť staré na to, aby mohli používať sociálne médiá, povzbudzujte ich, aby ich využívali na šírenie povedomia. Niektoré skvelé účty venujúce sa riešeniam zmeny klímy a životného prostredia sú na sociálnych sieťach ako Facebook a Instagrame.

3

Pomôžte svojim deťom napísať osobnú poznámku zástupcom samosprávy, verejným orgánom alebo miestnym politikom. Bude to skvelá lekcia občianskej náuky

4

Zmerajte si svoju vlastnú uhlíkovú stopu a preskúmajte, aké jednoduché zmeny môžete urobiť, aby ste ju mohli znížiť. Spoločne sa môžeme predsa všetci zmeniť.

5

Zasaďte strom! Stromy sú našou najsilnejšou obranou proti klimatickým zmenám. Zasaďte a pestujte strom na záhrade, v škole alebo v komunitnej záhrade alebo podporujte iniciatívy na zvýšenie zelene vo vašej komunite.

6

Zadržiavajte vody v záhrade / zo strechy / v meste. Existuje množstvo tipov a riešení ktoré môžete využiť. Množstvo z nich nájdete na www.zelenazeleni.sk/objavuj .

Ukážte im príbehy, ktoré boli úspešné

Zdôraznite, že zmena klímy je naliehavá, ale nie sme proti nej bezmocní. Môžete predísť skľúčenosti tým, že porozprávate úspešné príbehy. A je ich už celkom veľa! Nezabúdajme, že sa krajiny v roku 1987 spojili, aby zakázali látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a úspešne odvrátili katastrofu Zeme, ktorá je pravidelne bombardovaná UV žiarením. Na celom svete existujú komunity, ktoré sa snažia obmedziť emisie, chrániť uhlík uložený v lesoch a vegetácii a zasadiť viac stromov, aby pomohli odstrániť uvoľnený uhlík z atmosféry. Ešte lepšie bude, keď im poviete príbehy o deťoch, ktoré tiež robia aktívne zmeny. Aj na Slovensku aj vo vašom okolí nájdete množstvo príkladov, kedy deti a študenti úspešne pomáhajú pripravovať mestá a obce na klimatickú zmenu a zároveň tak zvyšujú kvalitu životného prostredia v ktorom žijú. Použite internet a vyhľadávajte kľúčové slova, ktoré vaše deti v súvislosti so zmenou klímy a životným prostredím zaujímajú. Deti majú radi videá, skúste zadať kľúčové slová napríklad do Youtube a nechajte sa inšpirovať príbehmi a riešeniami z celého sveta. Úpadok životného prostredia a zmena klímy je problém celého sveta. Generácia dnešných deti si potrebuje uvedomiť, že najmä spoločnými silami a spoločnou zodpovednosťou je možné dosiahnuť zmenu, ktorá je pre deti a ich šťastnú budúcnosť potrebná. 

Tagy

Energie
Návody
Staviteľstvo a architektúra
Voda

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Čo môžete urobiť pre čistejší vzduch v meste alebo obci?

V našich mestách a obciach sa nachádza množstvo malých, ale aj významnejśích zdrojov znečistenia ovzdušia. Ide o vozidlá, stavebné stroje, kosačky, vykurovanie budov či priemyselné zdroje znečistenia. Často celkové emisie z menších, ale početných zdrojov, prevyšujú tie z veľkých priemyselných zdrojov.