Vyberte miesto pre kompostovanie

1

Pri domácom kompostovisku neexistujú takmer žiadne legislatívne obmedzenia na jeho umiestnenie. Môžete ho umiestniť na ktoromkoľvek mieste záhrady. Záleží len na vás, kde vám to najviac vyhovuje. Odporúčame však, zohľadniť niektoré zásady a pravidlá, ktoré sú rokmi overené v praxi. Výber vhodného umiestnenia pre vaše kompostovisko je rozhodujúci. Vyhľadajte vodorovnú, dobre odvodnenú oblasť, ktorá je dostatočne blízko vášho domu, aby bola ľahko prístupná. Miesto, na ktorom bude kompostovisko by nemalo byť preexponované vetrom, a tiež by nemalo byť na priamom slnečnom svetle. Ideálne je miesto, ktoré je chránené, na čiastočnom slnečnom svetle a v tesnej blízkosti zdroja vody.

Vytvorte priestor / zásobník pre kompostovanie

2

Pri kompostovaní si môžete zvoliť, či použijete kompostovací zásobník alebo stavíte na voľne stojacu kopu, tzv. hrobli. Voľne stojaca kopa je využiteľná najmä tam, kde je mnoho kompostovateľného materiálu a tiež dostatok miesta.  Biologický odpad stačí jednoducho premiešať a upraviť do požadovaného tvaru- pásovej hromady. Ak chcete vyskúšať niečo nové, môžete využiť zásobníky na kompostovanie. Zásobník môže byť vyrobený napríklad z plastu, dreva, kovu, betónu, kameňa alebo z rôznych odpadových materiálov, ako sú staré palety a dosky. Fantázii sa predsa medze nekladú. Zásobníky na kompostovanie sú praktické najmä tam, kde nie je dostatok miesta a priveľa biologického odpadu.

Pridajte odpadové materiály do kompostu

3

Začnite s kompostovaním tým, že budete zbierať odpad vznikajúci vo vašej domácnosti. Prvým typom odpadového materiálu sú zelené zvyšky, ako sú odrezky tráv, rastlinné a ovocné odrezky, škrupiny, kávové usadeniny a odrezky rastlín. Sú to kľúčové zložky kompostovania, pretože poskytujú dusík. Budete tiež potrebovať hnedé zvyšky, ako sú suché listy, jemne nasekané drevo a štiepky, drvené noviny alebo slama. Hnedé zvyšky dodávajú uhlík. Aby sa zabezpečilo rovnomerné zloženie, striedajte vrstvy zelených a hnedých materiálov. V ideálnom prípade by ste mali mať v komposte oveľa viac uhlíka ako dusíka; perfektný pomer je 30:1. Do kompostu nepridávajte živočíšny odpad, mäso, oleje, mliečne výrobky, ani rastliny ošetrené pesticídmi a herbicídmi. Do kompostéra môžete pridávať aj trus bylinožravých zvierat (POZOR: psie a mačacie výkaly do kompostu nepatria, znehodnotili by ho.) Rozdeľte materiály pred vrstvením, aby sa organické materiály rýchlo zahriali,rozložili a tak vytvorili jednotný kompost.

Udržiavajte kompostový mix

4

Aby ste predišli zápachu a iným nepríjemným vedľajším účinkom kompostovania, uistite sa, že sa starostlivo staráte o svoju kompostovú hromadu. Raz za týždeň otočte kompost vidlami alebo lopatou, aby ste presunuli materiál z okrajov do vnútra. Práve to umožní potrebné prevzdušnenie. Uistite sa, že kompost zostáva vlhký, ale nie nasiaknutý. Mal by byť rovnako vlhký ako vyžmýkaná špongia. Ak je materiál príliš suchý, pridajte vodu. Sledujte tiež teplotu. Ak je kompost teplý alebo horúci, všetko funguje správne. Ak je teplota podobná tej vonkajšej, pridajte do zmesi viac dusíka alebo zelených materiálov. Vždy, keď kompost otočíte, v prípade potreby pridajte vodu. Jeho umiestnenie v blízkosti zdroja vody je užitočné.

 

Použite kompost

5

Keď váš kompost nie je horúci a vy už viac neviete identifikovať žiadny z materiálov, kompost je hotový! Mal by mať tmavohnedú, vlhkú a zemitú konzistenciu a vôňu. Ak kompostovisko budete dôsledne udržiavať, jeho úplné spracovanie bude trvať 2 až 3 mesiace. Keď je váš kompost pripravený, použite ho na záhrade alebo na dvore, aby ste zlepšili kvalitu svojej pôdy. Vytvorením jednoduchého kompostového koša ste efektívne využili organické odpady, ktoré pomáhajú životnému prostrediu a vytvárajú čerstvú dávku “hnojiva” a živín na skrášlenie vášho trávnika alebo záhrady! 

Tagy

Návody
Pôda
Poľnohospodárstvo a potraviny
Starostlivosť o zeleň

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako obmedziť pesticídy na poliach v okolí miest a obcí?

xistujú rôzne systémy klasifikácie pesticídov podľa ich toxicity pre ľudí a životné prostredie. Postupné ukončenie používania vysoko nebezpečných pesticídov a ich nahradenie menej nebezpečnými je preto najzreteľnejším spôsobom, ako znížiť negatívne vedľajšie účinky pesticídov.