Zelená Zeleni

Informácie pre zelenšie a odolnejšie mestá a obce

Objavuj

Hľadaj riešenia pre svoje okolie

Mapuj.me

Pomôž zbierať dáta a starať sa o zeleň

Klimatická zmena

Zmena, ktorá má riešenia

Riešenia pre mestá a obce

Pre zdravšiu a bezpečnejšiu budúcnosť

Starostlivosť o zeleň

Pre viac zelene v krajine
Oxid uhličitý
412,55
ppm
Počet častíc na 1 milión častíc vzduchu v atmosfére 9. september 2020
Úbytok ľadu
427
Gt
Úbytok ľadu v na severnom póle za 1 rok v Gigatonách
Percento obnoviteľných zdrojov
40
%
Percento obnoviteľných zdrojov na celkovej produkcii elektriny v 27 štátoch EÚ v roku 2020
Hladina oceánov
3,3
mm
Priemerny rast hladiny svetových oceánov za rok
Teplota vzduchu v júni
+2,5
°C
Odchýlka od dlhodobého priemeru teploty v mesiaci august 2020 v Košiciach
Klimatická zmena vo svete
Klimatická zmena na Slovensku
Výzvy pre mestá a obce
Riešenia pre mestá a obce
Starostlivosť o zeleň
Mapuj.me

Objavuj

Informácie pre zelenšie mestá a obce
Kategória
Typ
Kľučové slovo
Activity – Where to buy legal steroids in dubai, bodybuilding gear steroids – UnivFos Competitive Exam Preparation safe steroids for sale bulking up on a calorie deficit, sarms bulk bodybuilding